Αγορά ανταλλακτικών ABS αυτοκινήτου – Ανάλυση παγκόσμιου κλάδου, μέγεθος, μερίδιο, ευκαιρίες ανάπτυξης, μελλοντικές τάσεις, αντίκτυπος Covid-19, ανάλυση SWOT, ανταγωνισμός και προβλέψεις 2021 έως 2028

Η παγκόσμια αγορά ανταλλακτικών ABS αυτοκινήτων αυξάνεται σε υψηλό CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης 2021-2028. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ατόμων σε αυτόν τον κλάδο είναι

Read More

Βασικοί παίκτες στην αγορά ναρκωτικών κατάθλιψης Εξερευνήστε νέα αντικαταθλιπτικά για να μειώσουν την επιβάρυνση της νόσου, παγκόσμια αποτίμηση για να αγγίξουν 24,3 δισ. Δολάρια ΗΠΑ: CDI

Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης μέσω φαρμακοθεραπειών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει σημειώσει μεγάλα άλματα, δεδομένου ότι η κατάθλιψη συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια νοσηρότητα των ασθενειών. Με

Read More

Η αγορά Ablation Technologies θα ακμάσει με ένα εντυπωσιακό CAGR κατά τη διάρκεια του 2021-2028

Οι τεχνολογίες αφαίρεσης αναφέρονται σε εκείνες τις τεχνικές που περιλαμβάνουν την απομάκρυνση οποιασδήποτε ουσίας από την επιφάνεια ενός αντικειμένου συνήθως με τη διαδικασία τεμαχισμού, διαβρωτικής

Read More

Ανάλυση αντικτύπου, τάσεις και προβλέψεις της αγοράς ακρυλικών συγκολλητικών στην αγορά Covid-19 έως το 2028

Οι ακρυλικές κόλλες επίσης γνωστές ως υλικά σκλήρυνσης φωτός βρίσκουν ευρύ φάσμα εφαρμογών στον κατασκευαστικό τομέα λόγω της αποτελεσματικότητάς τους στην αντοχή των δεσμών και

Read More

Αγορά 2021 Νανοσωματιδίων Διοξειδίου του Τιτανίου (Tio2) – Ανάλυση, Μέγεθος, Μερίδιο, Ανάπτυξη, Τάσεις και Πρόβλεψη 2028

Αγορά νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου (Tio2) είναι ένα φυσικό οξύ οξείδιο του τιτανίου, το οποίο προέρχεται από ορυκτά ορυκτά όπως ο ιλμανίτης, το ρουτίλιο και η

Read More

Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων ανά τύπο, κατά εφαρμογή, ανά τελικό χρήστη | Kuehne & Nagel, Lufthansa, Panalpina, Cathay Pacific

«ΤοContrive Datum Insights δημοσίευσε μια καινοτόμο έκθεση της Αγοράς Υπηρεσιών Μεταφορών Εμπορευματικών Μεταφορών , η οποία αναλύει δεδομένα μέσω των διερευνητικών τεχνικών, όπως η πρωτοβάθμια και η

Read More

Σενάριο αγοράς υπηρεσιών αεροδρομίου με έμφαση στους σημαντικούς οδηγούς και τάσεις, 2020-2027

x Η έκθεση για την παγκόσμια αγορά υπηρεσιών αεροδρομίου , είναι μια ολοκληρωμένη επισκόπηση διαφορετικών πτυχών με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως βάση παραγωγής, κανάλι διανομής και πιθανούς πελάτες. Οι

Read More

Σενάριο αγοράς μέσων μετάδοσης που επισημαίνει σημαντικούς οδηγούς και τάσεις, 2020-2027

Ο αναλυτής εστιάζει επίσης σε οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για παγκόσμια ανάλυση, το Broadcast Media Market εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες

Read More