Η αγορά λογισμικού Yoga Studio μπορεί να δει μια μεγάλη κίνηση στην έρευνα για τις εξελίξεις από το MINDBODY, Acuity Scheduling, Vagaro

Η αγορά λογισμικού Yoga Studio αναπτύσσεται σε υψηλό CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης 2021-2028. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ατόμων σε αυτόν τον κλάδο είναι ότι ο

Read More