Αγορά φυτογενετικών προσθέτων ζωοτροφών: COVID-19 Επιπτώσεις και παγκόσμια ανάλυση προβλέψεων έως το 2028

Τα φυτογόνα πρόσθετα ζωοτροφών είναι προϊόντα φυτικής προέλευσης που αναπτύσσονται για να βελτιώσουν την απόδοση των πουλερικών. Τα φυτογόνα πρόσθετα ζωοτροφών διαθέτουν αντιμικροβιακή δράση, η

Read More

Η Έκθεση Έρευνας για την Έξυπνη Μεταφορική Αγορά αναπτύσσεται παγκοσμίως

Το παγκόσμιο αγορά έξυπνων μεταφορών αναμένει την ανάπτυξη λόγω των αυξανόμενων επενδύσεων στο προϊόν έξυπνης πόλης στην ανάπτυξη για την περίοδο πρόβλεψης, καθώς οι έξυπνες μεταφορές αποτελούν

Read More