Αγορά λογισμικού αποθέματος ενδυμάτων από κορυφαίους κατασκευαστές: Fishbowl, Oracle Corporation, λογισμικό προτεραιότητας, Prodsmart

Η παγκόσμια αγορά λογισμικού αποθέματος ενδυμάτων ήταν xx εκατομμύρια US $ το 2021 και αναμένεται να xx εκατομμύρια US $ μέχρι το τέλος του 2028,

Read More

Το λογισμικό ERP για την αγορά κατασκευής ενδυμάτων στοχεύει να επεκταθεί με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης | Fishbowl, Oracle Corporation, λογισμικό προτεραιότητας, Prodsmart

Λεπτομερής προοπτική της παγκόσμιας έκθεσης έρευνας αγοράς 2021-2028 για το ERP Software for Garment Manufacturing καλύπτει διάφορες βιομηχανικές πτυχές όπως χωρητικότητα, νομοθεσία που διέπει, επενδυτικές

Read More