Η μελλοντική πρόβλεψη της αγοράς Metamaterials δείχνει εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης 2020-2028

Η αγορά μετα-υλικών χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της ιατρικής και των τηλεπικοινωνιών. Τα μετα-υλικά αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες. Οι σπάνιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετα-υλικών οδήγησαν

Read More