Η επίμονη ζήτηση για καταβυθισθέντα θειικό βάριο σε εφαρμογές ζωγραφικής και επικαλύψεων οδηγεί την αγορά στην τροχιά αμειβόμενης ανάπτυξης, αναφέρει μελλοντικές πληροφορίες αγοράς

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη αγοράς από την Contrive Datum Insights (CDI), η παγκόσμια κατακρημνισμένη αγορά θειικού βαρίου προβλέπεται ότι θα σημειώσει σημαντική αύξηση όσον

Read More