Η αγορά PEEK αναπτύσσεται ραγδαία με τις τελευταίες τάσεις και το μέλλον με τους κορυφαίους παίκτες

Ο πολυαιθερικός αιθέρας κετόνη (PEEK), είναι θερμοπλαστικός ειδικός σκοπός, έχει εξαιρετικές θερμικές, μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες όπως εφελκυσμό, πρόσκρουση, συντελεστή τριβής, φέρουσα φόρτιση, αυτολίπανση, αντίσταση

Read More