Παγκόσμια έκθεση έρευνας και πρόβλεψη αγοράς αντλιών έγχυσης για το 2020-2028

Η ανάπτυξη έξυπνων αντλιών επέτρεψε την εύκολη πρόσβαση σε διαδικασίες έγχυσης στο σπίτι. Οι έξυπνες αντλίες βελτιώνουν το συνολικό σενάριο χρήσης για τους ασθενείς. Επιπλέον,

Read More

Μέγεθος αγοράς σπειρομέτρου 2021 από κατασκευαστές, περιοχές, τύπο και εφαρμογή, πρόβλεψη έως το 2028

Ένα σπιρόμετρο είναι μια ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου του αέρα που εμπνέεται και εκπνέει από τους πνεύμονες. Η συσκευή παράγει ένα

Read More

Μέγεθος αγοράς σπειρομέτρου 2021 από κατασκευαστές, περιοχές, τύπο και εφαρμογή, πρόβλεψη έως το 2028

Ένα σπιρόμετρο είναι μια ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου του αέρα που εμπνέεται και εκπνέει από τους πνεύμονες. Η συσκευή παράγει ένα

Read More