Η νέα μελέτη εξετάζει το Global Tissue Expanders Market Outlook 2021-2028: Κορυφαίοι βασικοί παίκτες – Mentor Worldwide, Polytech Health & Aesthetics

Η επέκταση ιστών είναι μια κοινή τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανοικοδόμηση του μαστού. Αυτό ουσιαστικά περιλαμβάνει επέκταση του δέρματος και του μυός του μαστού

Read More