Αγορά λογισμικού νευρικού δικτύου για να ζήσετε τεράστια ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον 2028

Το λογισμικό νευρωνικών δικτύων εφαρμόζει νευρωνικά δίκτυα ενθαρρύνοντας την έρευνα και την ανάπτυξη, και οι έννοιες λογισμικού τροποποιούνται από βιολογικά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμόζουν τεχνητά

Read More

Έκθεση έρευνας αγοράς λογισμικού ασφάλειας πληρωμών 2021 | Symantec Corporation, Intel Corporation, Cisco Systems, Inc.

Contrive Datum insights Pvt. Ltd. έχει δημοσιεύσει αποτελεσματικά στατιστικά στοιχεία με τίτλο Αγορά λογισμικού ασφάλειας πληρωμών . Ορίζει για τις πρόσφατες καινοτομίες, εφαρμογές και τελικούς χρήστες της αγοράς. Καλύπτει τις

Read More