Επισκόπηση αγοράς Micromachining, Ανάλυση αντικτύπου COVID-19, Κατάσταση Βιομηχανίας και Πρόβλεψη 2027

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς μικρομαχιοποίησης αναμένεται να φθάσει τα 3785 εκατομμύρια USD έως το 2027 από 2450 εκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 6,4%.

Read More

Η αγορά προσομοίωσης υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να βιώσει ελκυστική ανάπτυξη έως το 2028

Η προσομοίωση υγειονομικής περίθαλψης είναι μια σειρά δραστηριοτήτων που μοιράζονται έναν ευρύ, παρόμοιο σκοπό – για τη βελτίωση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας

Read More

Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών αναμένεται να φθάσει σε ισχυρή CAGR 7,0% έως το 2024, σύμφωνα με νέα ερευνητική έκθεση

Το μέγεθος της αγοράς παγκόσμιου εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών ξεπέρασε τα 62,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και είναι έτοιμο να αυξηθεί στα 109,30 δισεκατομμύρια δολάρια

Read More

Η παγκόσμια βιομηχανία κοινής χρήσης, εκτιμάται σε περισσότερα από 61 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις προβλέψεις 2020-2027

Η παγκόσμια αγορά κοινής χρήσης αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 19,87% από το 2020 έως το 2027, να φθάσει σε μέγεθος αγοράς 218,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Read More

Αγορά Υπηρεσιών Ανακάλυψης Φαρμάκων – Μικρά μόρια για να διαπιστώσετε την υψηλότερη ανάπτυξη όσον αφορά τα έσοδα

Η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών ανακάλυψης ναρκωτικώναναμένεται να φθάσει τα 22,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027 από 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 11,1% από

Read More

Η αγορά συμπληρωμάτων ευεξίας αναπτύσσεται παγκοσμίως σε προβλέψεις 2021-2027

Η παγκόσμια αγορά συμπληρωμάτων ευεξίας αναμένεται να φτάσει τα 364,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027 από 240,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 6,1% κατά

Read More

ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ COVID-19 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (2021 – 2027)

Η παγκόσμια αγορά τεχνολογιών Cleanroom αναμένεται να φθάσει τα 8,88 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027 από 5,10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 5,3%. Η

Read More

Αύξηση της αγοράς συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με προσεχείς ευκαιρίες 2020-2027

Η αγορά συστημάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείωνπροβλέπεται να αυξηθεί από 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 31,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027 · αναμένεται να αυξηθεί

Read More