Το Gypsum Market θα καταγράψει σταθερό CAGR 5% κατά την περίοδο πρόβλεψης, 2020-2028. COVID-19 για να περιορίσει την ανάπτυξη λόγω διαταραχής στις μεταφορές: Δημιουργήστε πληροφορίες για το Datum

Η Contrive Datum Insights (CDI) στην τελευταία μελέτη αγοράς αναφέρει ότι η παγκόσμια αγορά γύψου αναμένεται να καταγράψει CAGR 5% κατά την αναμενόμενη περίοδο, 2020-2028.

Read More