Καινοτόμη στρατηγική για τη θαλάσσια βιοτεχνολογία έως το 2028 | Marinova, NEB, BiotechMarine, GlycoMar

Μια νέα ενημερωτική έκθεση σχετικά με την παγκόσμια αγορά θαλάσσιας βιοτεχνολογίας με τίτλο, «Παγκόσμια αγορά θαλάσσιας βιοτεχνολογίας 2021 Μέγεθος, ανάπτυξη, ανάλυση βιομηχανίας και πρόβλεψη έως το 2027»

Read More