Η αγορά λογισμικού βελτιστοποίησης τιμών αναμένεται να αναπτυχθεί σε ένα υγιές CAGR με κορυφαίους παίκτες: Δυναμική τιμολόγηση Omnia, Prisync, Incompetitor, Competera, Price2Spy

  x Η παγκόσμια αγορά λογισμικού βελτιστοποίησης τιμών ανήλθε σε xx εκατομμύρια US $ το 2019 και αναμένεται να xx εκατομμύρια US $ μέχρι το τέλος του

Read More