Ειδικές χημικές ουσίες Market Insights που εστιάζουν στις πρωτογενείς τάσεις έως το 2028

Οι ειδικές χημικές ουσίες επίσης γνωστές ως χημικές ουσίες εφέ, ορίζονται ως συγκεκριμένα χημικά προϊόντα που παρέχουν μεγάλο αριθμό και ποικιλία επιπτώσεων από τα οποία

Read More

Ανάλυση της αγοράς προϊόντων παγκόσμιας μόνωσης, τάσεις, ανάπτυξη, μέγεθος, μετοχή και προβλέψεις 2020 έως 2027

Η αγορά προϊόντων μόνωσης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 43,85 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2016 σε 62,84 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2021, με CAGR

Read More

Η τελευταία κριτική της αγοράς Green & Bio Polyols γνωρίζει περισσότερα για τους κερδισμένους στη βιομηχανία

Οι πράσινες πολυόλες και οι βιοόλες είναι φιλικά προς το περιβάλλον αλκοολούχα υγρά που περιέχουν περισσότερες από μία ομάδες υδροξυλίου. Η βιο πολυόλη παρασκευάζεται από

Read More

Παγκόσμια αγορά παραγώγων ακετόνης 2020-2028 | Ανάλυση COVID-19 2020-2028

Παράγωγα ακετόνης επίσης γνωστά ως κετόνες που είναι μια σημαντική κατηγορία βιομηχανικών χημικών που χρησιμοποιούνται ευρέως ως διαλύτες και ως χημικά ενδιάμεσα. Είναι γνωστοί για

Read More

Συστατικά βιταμίνης D Market 2021 Outlook | Ανάλυση βιομηχανίας και πρόβλεψη ανάπτυξης έως το 2028

Η παγκόσμια αγορά συστατικών βιταμίνης D κατατάσσεται ανά τύπο, μορφή, πηγή, εφαρμογή και περιοχή. Η παγκόσμια αγορά συστατικών βιταμίνης D χωρίζεται ανά τύπο σε Βιταμίνη D3 και Βιταμίνη

Read More

Αγορά συστατικών βιταμίνης D – Ανάλυση και πρόβλεψη βιομηχανίας (2021-2028) – Ανά τύπο προϊόντος, εφαρμογή, βιομηχανία και περιοχή.

Η παγκόσμια αγορά συστατικών βιταμίνης D κατατάσσεται ανά τύπο, μορφή, πηγή, εφαρμογή και περιοχή. Η παγκόσμια αγορά συστατικών βιταμίνης D χωρίζεται ανά τύπο σε Βιταμίνη D3 και Βιταμίνη

Read More

Οι μυκοτοξίνες στην αγορά ζωοτροφών αναμένεται να αποκτήσουν σημαντική αξία έως το 2028 | Bayer AG, Cargill, BASF SE, Archer Daniels Midland Company

Η έκθεση αποκαλύπτει διάφορα στατιστικά στοιχεία, όπως το προβλεπόμενο μέγεθος της αγοράς και τις προβλέψεις, αναλύοντας τους κύριους παράγοντες και αξιολογώντας κάθε τμήμα των παγκόσμιων μυκοτοξινών

Read More