Προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ζιρκονίου, βασικοί προμηθευτές, μελλοντική πρόβλεψη σεναρίου έως το 2028

Το ζιρκόνιο είναι μια γκριζωπό λευκή χημική ουσία, που λαμβάνεται από την άμμο ορυκτού ζιρκονίου (ZrSiO4). Οι βασικές ιδιότητες της αγοράς ζιρκονίου περιλαμβάνουν αντοχή, ελατότητα, ολκιμότητα και ακραία

Read More

Αγορά ζιρκονίου 2021 | Τάσεις, ζήτηση ανάπτυξης, ευκαιρίες και προβλέψεις έως το 2028

Το ζιρκόνιο είναι μια γκριζωπό λευκή χημική ουσία, που λαμβάνεται από την άμμο ορυκτού ζιρκονίου (ZrSiO4). Οι βασικές ιδιότητες της αγοράς ζιρκονίου περιλαμβάνουν αντοχή, ελατότητα, ολκιμότητα και ακραία

Read More