𝟐𝟎𝟐 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐁𝐨𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐀𝐆𝐑 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐁𝐲 𝟐𝟎𝟐7

Η αγορά τυριού σε σκόνη εκτιμήθηκε σε 550,56 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 7,0% από το 2020, φτάνοντας την

Read More