ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ COVID-19 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (2021 – 2027)

Η αγορά δικτύου επόμενης γενιάς εκτιμήθηκε στα 20,20 δισεκατομμύρια το 2020 και αναμένεται να φθάσει τα 39,35 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, σημειώνοντας αύξηση της

Read More

Voice over LTE Market 2021 Βιομηχανικές προκλήσεις, Επισκόπηση επιχειρήσεων και Προγνωστική Μελέτη 2028

Η αγορά Voice over LTE είναι η επικοινωνία των δεδομένων που συνδέονται με τη φωνή μέσω ενός πλαισίου βασισμένου στην αρχιτεκτονική που παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες

Read More

Ανάλυση αγοράς συνδετήρων οπτικών ινών & τεχνολογικές καινοτομίες από τους κορυφαίους βασικούς παίκτες που προβλέπονται έως το 2028

Οι σύνδεσμοι οπτικών ινών τερματίζουν το άκρο μιας οπτικής ίνας. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη σύνδεση και αποσύνδεση από τη σύνδεση. Αυτοί οι σύνδεσμοι συνδέουν και ευθυγραμμίζουν τους πυρήνες

Read More

Αγορά Voice Over LTE – Ανάλυση και πρόβλεψη βιομηχανίας (2021-2028) – Ανά τύπο προϊόντος, εφαρμογή, βιομηχανία και περιοχή.

Η αγορά Voice over LTE είναι η επικοινωνία των δεδομένων που συνδέονται με τη φωνή μέσω ενός πλαισίου βασισμένου στην αρχιτεκτονική που παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες

Read More