Αντίκτυπος του Covid-19 στην αυτοματοποιημένη αγορά παρακολούθησης της πίεσης του αίματος στο σπίτι 2020-2027 Ανάλυση δεδομένων βιομηχανίας | OMRON, A&D, Microlife, NISSEI

Μια νέα ενημερωτική έκθεση σχετικά με την παγκόσμια Αυτοματοποιημένη Αγορά Παρακολούθησης Πίεσης στο αίμα με τίτλο «Αυτοματοποιημένες συσκευές παρακολούθησης πίεσης αίματος στο σπίτι» πρόσφατα δημοσίευσε από την

Read More