Μέγεθος αγοράς Industrial Pumps αξίας 81,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 3,9%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς βιομηχανικών αντλιών αναμένεται να φθάσει τα 81,87 δισεκατομμύρια USD έως το 2028, σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive Datum Insights,

Read More

Μέγεθος αγοράς Machine Vision αξίας 21,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 6,9%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς μηχανικής όρασης αναμένεται  να φθάσει τα 21,17 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028 , σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive

Read More