Το μέγεθος της αγοράς των καθετήρων ανέρχεται σε 74,84 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028 | CAGR: 6,4%: Contrive Datum Insights, Inc.

Η παγκόσμια αγορά καθετήρων αναμένεται να φθάσει τα 74,84 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση που βασίζεται σε δεδομένα από

Read More