Μέγεθος αγοράς κάθετης γεωργικής γεωργίας αξίας 21,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 23,6%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το παγκόσμιο μέγεθος κάθετης γεωργικής αγοράς αναμένεται να φθάσει τα 21,15 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive Datum Insights,

Read More

Μέγεθος αγοράς Flat Glass αξίας 352 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 3,6%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς επίπεδου γυαλιού αναμένεται να φτάσει τα 352,00 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, επεκτείνοντας με CAGR 3,6% κατά την περίοδο

Read More

Μέγεθος αγοράς πρωτογενών κυττάρων καλλιέργειας αξίας 8,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 λίτρα CAGR: 11,6%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το παγκόσμιο μέγεθος αγοράς πρωτογενούς κυτταρικής καλλιέργειας αναμένεται να φθάσει τα 8,0 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive Datum

Read More