Η έκθεση Market Foot Sole Material Market εκτιμά ότι η αγορά θα επεκταθεί σε περίπου 4,5% CAGR κατά τη διάρκεια του 2021-2031

Οι παγκόσμιες πωλήσεις  αποκλειστικού υλικού υποδημάτων αναμένεται να εκτιμηθούν σε πάνω από 15 δισ. Δολάρια το 2021, με σταθερή μακροπρόθεσμη προβολή για την αγορά, σύμφωνα με τις

Read More