Μέγεθος αγοράς αποκατάστασης μαλλιών ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 15,4%: Contrive Datum Insights, Inc.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Contrive Datum Insights, Inc, την αγοράθα είναι παγκόσμια για την επιδιόρθωση μαλλιών αναμένεται να φτάσει τα 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια

Read More

Το μέγεθος της αγοράς των καθετήρων ανέρχεται σε 74,84 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028 | CAGR: 6,4%: Contrive Datum Insights, Inc.

Η παγκόσμια αγορά καθετήρων αναμένεται να φθάσει τα 74,84 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση που βασίζεται σε δεδομένα από

Read More