Μέγεθος αγοράς πολυγαλακτικού οξέος αξίας 1,82 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 18,1%: Contrive Datum Insights, Inc.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Contrive Datum Insights, Inc., ο κόσμος της αγοράς του πολυγαλακτικού οξέος αναμένεται να φθάσει τα 1,82 δισεκατομμύρια δολάρια έως

Read More

Μέγεθος αγοράς εμφυτευμάτων εγκεφάλου αξίας 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 9,1%: Contrive Datum Insights, Inc.

Τα παγκόσμια εμφυτεύματα εγκεφάλου το μέγεθος της αγοράς αναμένεται να φθάσει τα 9,2 δισεκατομμύρια USD έως 2028, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Contrive Datum

Read More

Μέγεθος αγοράς λογισμικού προσομοίωσης ύψους 33,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 17,1%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς λογισμικού προσομοίωσης αναμένεται να φτάσει τα 33,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028, σύμφωνα με νέα μελέτη της Contrive Datum Insights,

Read More

Μέγεθος αγοράς μικροελεγκτή ύψους 36,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 10,1%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς μικροελεγκτών προβλέπεται να φτάσει τα 36,16 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028, σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive Datum Insights, Inc.

Read More

Μέγεθος αγοράς ακριβείας γεωργίας αξίας 16,35 δισ. $ Έως το 2028 CAGR: 13,1%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς γεωργικής παραγωγής ακριβείας αναμένεται να φθάσει τα 16,35 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive

Read More