Αγορά βιοδραστικών υλικών αξίας 5,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 14,0%: Contrive Datum Insights, Inc.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Contrive Datum Insights Inc, η παγκόσμια  αγορά βιοδραστικών υλικών εκτιμάται σε 5,85 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, με μέσο

Read More

Μέγεθος αγοράς ακτινοβολίας ογκολογίας αξίας 11,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 7,0%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ογκολογίας ακτινοβολίας αναμένεται να φθάσει τα 11,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, καταγράφοντας CAGR 7,0% κατά την περίοδο πρόβλεψης,

Read More

Μέγεθος αγοράς γαλακτικού οξέος αξίας 5,02 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 8,0%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς γαλακτικού οξέος αναμένεται να φθάσει τα 5,02 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, σύμφωνα με νέα έκθεση της Contrive Datum

Read More

Ιατρικά πολυμερή Μέγεθος αγοράς αξίας 27,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028 | CAGR: 8,0%: Contrive Datum Insights, Inc.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ιατρικών πολυμερών αναμένεται  να  φτάσει την αξία των 27,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ  έως το τέλος της περιόδου πρόβλεψης το 2028,

Read More