Αγορά συμπληρώματος απώλειας βάρους – Ανάλυση παγκόσμιας βιομηχανίας, μέγεθος, μερίδιο, ευκαιρίες ανάπτυξης, μελλοντικές τάσεις, αντίκτυπος Covid-19, ανάλυση SWOT, ανταγωνισμός και προβλέψεις 2021 έως 2028

Σενάριο αγοράς Η παγκόσμια αγορά συμπληρωμάτων απώλειας βάρους  αναμένεται να σημειώσει εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης 7,5% κατά την περίοδο πρόβλεψης του 2020 έως το 2028 και

Read More