Η παγκόσμια αγορά αγώγιμων πηκτωμάτων υπερήχων αναμένεται να δείξει ταχεία επέκταση έως το τέλος του 2028

Η παγκόσμια αγορά υπερήχων αγώγιμων πηκτών αναπτύσσεται σε υψηλό CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης 2021-2028. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ατόμων σε αυτόν τον κλάδο είναι ότι

Read More