Το Super Absorbent Polymers Market εκτιμάται ότι θα επεκταθεί με CAGR περίπου 5% κατά την προβλεπόμενη περίοδο 2021-2031

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία και την προσωπική υγιεινή μεταξύ των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι ένας από τους κύριους κινητήριους παράγοντες

Read More