Τύποι, εφαρμογές και προβλέψεις για εμβόλια εμβολίων διφθερίτιδας, τετάνου και κοκκύτη (DTaP) έως το 2028 | Βιομηχανία από βασικούς παίκτες Sanofi Pasteur, Pfizer Inc, Novartis AG, GlaxoSmithKline

«Τελευταία κυκλοφόρησε η ερευνητική μελέτη για την παγκόσμια αγορά εμβολίων διφθερίτιδας, τετάνου και κοκκύτη (DTaP), προσφέρει μια λεπτομερή επισκόπηση των παραγόντων που επηρεάζουν το παγκόσμιο επιχειρηματικό

Read More