Προσαρμοσμένη αγορά αντισωμάτων αξίας 652 εκατομμυρίων $ έως το 2028 – Αποκλειστική αναφορά από το Contrive Datum Insights

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση έρευνας αγοράς “Αγορά προσαρμοσμένων αντισωμάτων” ανά υπηρεσία (ανάπτυξη αντισωμάτων, παραγωγή, επισήμανση), τύπος (μονοκλωνικός, πολυκλωνικός, ανασυνδυασμένος), πηγή (κουνέλι, ποντίκια), περιοχή έρευνας

Read More