Η νέα μελέτη εξετάζει την παγκόσμια προοπτική αγοράς ανακύκλωσης μετάλλων 2021-2028: Τάσεις βιομηχανίας, μερίδιο, μέγεθος, ανάπτυξη, ευκαιρίες και προβλέψεις – Δημιουργήστε πληροφορίες για το Datum.

Η αγορά ανακύκλωσης μετάλλων αναμένεται να αναπτυχθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,2% από το 2021 έως το 2028 και να φθάσει τα 1,458,9 δισεκατομμύρια

Read More