Η νέα μελέτη εξετάζει το Outlook 2021-2028 για την αγορά θεραπείας παγκόσμιου βασικού τρόμου: Top Key Players- Merz Pharma GmbH & Co KgaA, Neurocrine Biosciences Inc

Ο βασικός τρόμος  ( ET ), που ονομάζεται επίσης  καλοήθης τρόμος ,  οικογενειακός τρόμος και  ιδιοπαθής τρόμος , είναι μια ιατρική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες ρυθμικές συσπάσεις και χαλαρώσεις ορισμένων μυϊκών ομάδων σε

Read More