Η νέα μελέτη εξετάζει το Global Smart Foods Market Outlook 2021-2028: Τάσεις βιομηχανίας, μερίδιο, μέγεθος, ανάπτυξη, ευκαιρίες και προβλέψεις – Δημιουργήστε πληροφορίες για το Datum.

Η αγορά Smart Foods αναμένεται να αυξηθεί από 330,28 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, με CAGR 8,41% από το 2021 έως το 2028. Μια νέα ενημερωτική

Read More