Η αγορά των οφθαλμικών μικροσκοπίων εξελίσσεται παγκοσμίως με τις τελευταίες τάσεις και το μέλλον με τους κορυφαίους παίκτες

Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα πολύ εύθραυστο όργανο, οπότε η πραγματοποίηση οφθαλμικής χειρουργικής απαιτεί την ικανότητα να ελέγχει την πρόοδο σε μικρότερο επίπεδο. Ο οφθαλμικός

Read More