Ανάλυση αγοράς και ζήτηση για ξένα αντικείμενα από διάδρομο αεροδρομίου (FOD) με μελλοντική πρόβλεψη έως το 2028

Τα συντρίμμια ξένου αντικειμένου διαδρόμου αεροδρομίου (FOD) χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων γνωστών ως FOD. Η FOD αναφέρει σε οποιοδήποτε αντικείμενο

Read More