Η αγορά τεχνολογίας & υπηρεσιών Talent Acquisition & Staffing αναμένεται να προσφέρει δυναμική πρόοδο έως το 2028 | Oracle Corporation, SAP SE, Randstad Holding NV, Linkedin Corporation

Contrive Datum insights Pvt. Η ΕΠΕ δημοσίευσε πρόσφατα σχετικά με το τεράστιο χαρτοφυλάκιο της έκθεσης που περιλαμβάνει μια εξέταση της παγκόσμιας αγοράς και του κλάδου που σχετίζεται

Read More