Η αγορά Συστημάτων Διαχείρισης Μεταφορών (TMS) αναπτύσσεται παγκοσμίως | JDA Software, Oracle Corporation, Manhattan Associates, Descartes

Η έκθεση παρουσιάζει μια διεξοδική επισκόπηση του ανταγωνιστικού τοπίου της παγκόσμιας αγοράς συστημάτων διαχείρισης μεταφορών (TMS) και των λεπτομερών επιχειρηματικών προφίλ των διακεκριμένων παικτών της

Read More