Η αγορά ναρκωτικών γνωστικών και ενισχυτών μνήμης προβλέπεται να αποδείξει έντονη επέκταση έως το 2028 | Pfizer, AlternaScript, Novartis, Eisai Co

Contrive Datum Insights Pvt. Η Ltd. δημοσίευσε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για την αγορά φαρμάκων Cognitive and Memory Enhancer 2021 από Κατασκευαστές, Περιφέρειες, Τύπος και Εφαρμογή, Πρόβλεψη έως το 2028.

Read More