Επισκόπηση αγοράς νατρίου Faropenem και επίσης προβολή (2021-2028) – Kopran (Parijat Enterprises), Rus Biopharm, Hunan Warrant Chemical, Canagen Pharmaceuticals Inc.

Η παγκόσμια αγορά νατρίου Faropenem ήταν xx εκατομμύρια US $ το 2019 και αναμένεται να xx εκατομμύρια US $ μέχρι το τέλος του 2027, αυξάνοντας

Read More