Πρότυπες προοπτικές ανάπτυξης αγοράς, βασικοί προμηθευτές, προβλέψεις μελλοντικών σεναρίων έως το 2028

Το μοντέλο, που προκύπτει από παραγόμενες περιπτώσεις χρήσης, είναι κυρίως βιομηχανοποιημένα ή γραμμένα από λειτουργικές απαιτήσεις. Τα εργαλεία δοκιμής βάσει μοντέλου συμβάλλουν έτσι στη μείωση της

Read More

Μέγεθος δοκιμής βάσει μοντέλου 2021 από κατασκευαστές, περιοχές, τύπο και εφαρμογή, πρόβλεψη έως το 2028

Το μοντέλο, που προκύπτει από παραγόμενες περιπτώσεις χρήσης, είναι κυρίως βιομηχανοποιημένα ή γραμμένα από λειτουργικές απαιτήσεις. Τα εργαλεία δοκιμής βάσει μοντέλου συμβάλλουν έτσι στη μείωση της

Read More

Δοκιμή βάσει μοντέλου Market to Skyrocket κατά την περίοδο πρόβλεψης 2020-2028

Το μοντέλο, που προκύπτει από παραγόμενες περιπτώσεις χρήσης, είναι κυρίως βιομηχανοποιημένα ή γραμμένα από λειτουργικές απαιτήσεις. Τα εργαλεία δοκιμής βάσει μοντέλου συμβάλλουν έτσι στη μείωση της

Read More