Αύξηση της εφαρμογής διμεθυλοπροπιονικού οξέος σε υδατική ουρηθάνη διασποράς Spurs Διμεθυλολοπροπιονικό οξύ ανάπτυξη αγοράς: CDI

Η  παγκόσμια αγορά διμεθυλοπροπιονικού οξέος [DMPA]  προβλέπεται να επεκταθεί στο 8% CAGR για την περίοδο πρόβλεψης 2021-2028. Η ανάγκη για ανθεκτικά επιχρίσματα για εφαρμογές βαρέως

Read More