Η αγορά λογισμικού διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου αναπτύσσεται με τους κορυφαίους τομείς IT όπως οι SimCorp, StatPro, Baker Hill, Charles River Development ΚΚΡ24 Ιουνίου 2021

Λεπτομερής προοπτική της παγκόσμιας έκθεσης έρευνας αγοράς λογισμικού χαρτοφυλακίου 2021-2028 καλύπτει διάφορες βιομηχανικές πτυχές όπως η ικανότητα, η νομοθεσία που διέπει, οι επενδυτικές τάσεις, τα

Read More