Οχήματα για την αγορά ατόμων με ειδικές ανάγκες 2020-2027 Λεπτομερής ανάλυση και στρατηγικές ανάπτυξης, περιφερειακή και πρόσφατη ανάλυση σεναρίου

Τα οχήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες στην αγορά αναμένεται να φθάσουν τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027 από εκτιμώμενα 3,06 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Read More

Εικονικές επισκέψεις στις ΗΠΑ Παίκτες, Αγορά, Τάση, Τμηματοποίηση και Πρόβλεψη για το 2027

Το μέγεθος της αγοράς εικονικών επισκέψεων στις ΗΠΑ εκτιμήθηκε σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φτάσει τα 24,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Read More

Smart Pneumatics Market Εντυπωσιακά αυξανόμενες ευκαιρίες και παγκόσμιες επιχειρήσεις, μελλοντικό εύρος, πρόβλεψη ζήτησης έως το 2027

Η αγορά smart pneumatics εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 3853,4 εκατομμύρια USD το 2020 σε 6321 εκατομμύρια USD έως το 2027, με CAGR 7,3% από

Read More

Βιολογική αγορά καπνού 2021 τεράστια ανάπτυξη: Santa Fe, Hi Brasil, Bigaratte, Vape Organics

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς βιολογικού καπνού εκτιμήθηκε σε 162,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φθάσει τα 278,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με

Read More

Η προσδοκία της διαδερμικής διανομής ναρκωτικών αυξάνεται με την αυξανόμενη ζήτηση και τις μεταβαλλόμενες τάσεις

Η αγορά διαδερμικών συστημάτων παράδοσης ναρκωτικών αναμένεται να φθάσει τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027 από εκτιμώμενα 6,26 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020, με

Read More

Ανάλυση και πρόβλεψη αγοράς διαδικτυακών υπηρεσιών βιβλίων έως το 2027 από τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις στην τεχνολογία κατασκευής

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς διαδικτυακών υπηρεσιών βιβλίων εκτιμήθηκε σε 21,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φθάσει τα 30,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Read More

Αγορά πυρηνικής ιατρικής Τεράστιο CAGR 4,9%: Αυξανόμενο εμπόριο αναδυόμενων οικονομιών που ανοίγουν νέες ευκαιρίες (2020-2027)

Η αγορά πυρηνικής ιατρικής αναμένεται να φθάσει τα 6023 εκατομμύρια USD έως το 2027 από εκτιμώμενα 4321 εκατομμύρια USD το 2020, αυξάνοντας με CAGR 4,9%

Read More

Αγορά προϊόντων περιποίησης δέρματος: Περιφερειακή ανάλυση τύπων μάρκετινγκ, ανάλυση τύπου διεθνούς εμπορίου, ανάλυση αλυσίδας εφοδιασμού 2020 έως 2027

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς προϊόντων φυσικής φροντίδας δέρματος εκτιμήθηκε σε 11,95 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φτάσει τα 16,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Read More

Η αγορά του συστήματος παρακολούθησης κινητήρα θα δείξει απίστευτη ανάπτυξη έως το 2027 Ανάλυση Covid-19

Η αγορά παρακολούθησης κινητήρων εκτιμήθηκε σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φθάσει τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027, με CAGR

Read More

Επισκόπηση αγοράς Micromachining, Ανάλυση αντικτύπου COVID-19, Κατάσταση Βιομηχανίας και Πρόβλεψη 2027

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς μικρομαχιοποίησης αναμένεται να φθάσει τα 3785 εκατομμύρια USD έως το 2027 από 2450 εκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 6,4%.

Read More

1 2 3 31