Τελευταία ενημέρωση σχετικά με το Powertrain Sensor Market 2021 | Ευκαιρίες, προκλήσεις, βασικοί παίκτες, τάσεις και προβλέψεις έως το 2027

Η παγκόσμια αγορά αισθητήρων τρένων αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 3,2% για να φτάσει τα 24,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027, από εκτιμώμενα 20,41 δισεκατομμύρια

Read More

Τμηματοποίηση της αγοράς ογκολογικής διατροφής, παράμετροι, προοπτικές 2020 και πρόβλεψη ερευνητικής έκθεσης έως το 2027

Η παγκόσμια αγορά διατροφής ογκολογίας αναμένεται να φθάσει τα 2,79 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027 από 1,78 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 7,4%.

Read More

Αγορά κακάου για να παρατηρήσει τεράστια ανάπτυξη λόγω του αυξανόμενου πεδίου εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών έως το 2027

Η παγκόσμια αγορά Nibs κακάουΤο μέγεθος εκτιμήθηκε σε 1,18 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φθάσει τα 1,84 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με σύνθετο

Read More

Παγκόσμια αγορά υπηρεσιών κλινικών εργαστηρίων για έκθεση σε CAGR 5,4% κατά την περίοδο πρόβλεψης 2020-2027

Η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών κλινικών εργαστηρίων προβλέπεται να φτάσει τα 359,38 εκατομμύρια δολάρια έως το 2027 από 239,62 εκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 7,10%.

Read More

Η ανάλυση Telecom Services Market 2021 μπορεί να θέσει νέα ιστορία ανάπτυξης, η πρόβλεψη στο 2027

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών εκτιμήθηκε σε 1,74 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να αυξηθεί στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως

Read More

Αγορά συνδρόμου Cubital Tunnel 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗰𝗮𝘀𝘁 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟴

Η παγκόσμια αγορά του συνδρόμου Cubital tunnel εκτιμήθηκε σε XX δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φτάσει τα XX δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το

Read More