Η παγκόσμια αγορά διατροφής ογκολογίας αναζητά εξαιρετική ανάπτυξη έως το 2027: Fresenius Kabi AG, Nestle SA, Abbott Laboratories, Danone, Global Health Products

Η παγκόσμια αγορά διατροφής ογκολογίας αναμένεται να φθάσει τα 2,79 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027 από 1,78 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 7,4%.

Read More

Καλύπτει την έκθεση έρευνας αγοράς φυτεύσεων ακριβείας, μελλοντικές τάσεις, παρελθόντα, παρόντα δεδομένα και βαθιά ανάλυση 2020-2027

Η αγορά φύτευσης ακριβείαςεκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και θα φθάσει τα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027, με

Read More

Η αγορά αλέσματος φασολιών κακάου θα παρακολουθήσει τεράστια ανάπτυξη λόγω του αυξανόμενου πεδίου εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών έως το 2027

Η παγκόσμια αγορά Nibs κακάουτο μέγεθος εκτιμήθηκε σε 1,18 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φθάσει τα 1,84 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με σύνθετο

Read More

Η αγορά κλινικών εργαστηριακών υπηρεσιών αναμένεται παγκοσμίως να αυξήσει την ανάπτυξη έως το 2020-2027 || Sonic Healthcare, ACM Global Laboratories, amedes Group

Η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών κλινικών εργαστηρίων προβλέπεται να φτάσει τα 359,38 εκατομμύρια δολάρια έως το 2027 από 239,62 εκατομμύρια δολάρια το 2020, με CAGR 7,10%.

Read More

Η αγορά υπηρεσιών ασύρματων τηλεπικοινωνιών μπορεί να δει μια μεγάλη κίνηση έως το 2027

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών εκτιμήθηκε σε 1,74 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να αυξηθεί στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως

Read More

Αγορά λιπαρών αλκοολών από κορυφαίους κατασκευαστές με παραγωγή, τιμή, έσοδα (αξία) και μερίδιο αγοράς έως το 2027

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς λιπαρών αλκοολών αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 5,2%, κατά αξία, κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η αγορά εκτιμάται ότι θα ανέλθει

Read More

1 2 3 31