Connect with us

INSIGHTS

Bitcoin: Θα μπορούσε να γίνει το μέλλον των Μικρών Επιχειρήσεων;

Published

on

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή νέους κανονισμούς σχετικά με τα κρυπτονομίσματα και πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμες αναταράξεις, λόγω του παράγοντα αβεβαιότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτείτε εάν τα ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin έχουν νόημα για την επιχείρησή σας.

Στην περίπτωση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, το ζήτημα είναι να εισαχθούν κανονισμοί για την πρόληψη των εγκληματικών στοιχείων από τη χρήση κρυπτονομισμάτων σε προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αλλά, μην έχετε αυταπάτες- τα κρυπτονομίσματα έχουν μέλλον και είναι ένα θέμα που πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά.

Τι είναι το κρυπτονόμισμα;

Πρώτα απ ‘όλα, ίσως να αναρωτιέστε τι ακριβώς είναι ένα κρυπτονόμισμα. Με απλά λόγια, είναι ένας άλλος όρος για ένα ψηφιακό νόμισμα που χρησιμοποιεί κρυπτογραφία για να παρακολουθεί τις αγορές και τις μεταφορές σε κάτι που αναφέρεται ως blockchain. Το blockchain είναι ένας δημόσιος κατάλογος όλων των συναλλαγών. Το Bitcoin είναι το δημοφιλέστερο και ευρέως διαδεδομένο ψηφιακό νόμισμα, ενώ άλλοι δημοφιλείς τύποι κρυπτονομισμάτων είναι το Ethereum και το Litecoin.

Τα κρυπτονομίσματα εξαπλώνονται. Στην πραγματικότητα, το CNN ανέφερε τον περασμένο Δεκέμβριο πως όχι μόνο οι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν συμβόλαια Bitcoin στο Chicago Mercantile Exchange και στο Chicago Board Options Exchange, αλλά και ότι η Nasdaq θα μπορούσε να ενταχθεί στον κατάλογο αυτό το 2018. Επομένως, είναι αρκετά σαφές ότι τα Bitcoin δεν είναι μια πρόσκαιρη μόδα.

Ναι, το Bitcoin είναι σίγουρα νόμιμο. Και έχει ήδη κερδίσει μερικούς μεγάλους παίκτες της αγοράς όπως η Microsoft, το Paypal και το Dish Network, οι οποίοι δέχονται ήδη Bitcoin. Έτσι, αν αυτοί συναλλάσσονται με ψηφιακά νομίσματα, θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε αν το κρυπτονόμισμα θα είχε νόημα για τη μικρή επιχείρησή σας.

Κίνδυνοι & Οφέλη

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πως αν αποφασίσετε να αρχίσετε να δέχεστε πληρωμές με ψηφιακά νομίσματα, ότι υπάρχουν κίνδυνοι αλλά και οφέλη από αυτό. Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα πλεονεκτήματα υπερκαλύπτουν τα μειονεκτήματα σε σημαντικό βαθμό.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους των κρυπτονομισμάτων μπορείτε να δείτε το παρακάτω infographic:

INSIGHTS

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας

Editorial Team

Published

on

Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χρειάζεται αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο πρέπει να δομηθεί στον περιορισμό της σημασίας της καταναλωτικής δαπάνης για την ανάπτυξη, στην ενίσχυση του ρόλου των επιχειρηματικών επενδύσεων, και στην αύξηση «καθαρής» συμβολής του εξωτερικού τομέα, κυρίως με αύξηση εξαγωγών, αναφέρεται σε μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η χρηματοδότηση μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας», που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το ΙΟΒΕ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να εξεταστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό, η υποστήριξη του νέου αναπτυξιακού προτύπου από εγχώρια και ξένη χρηματοδότηση, ο ρόλος των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για την αποτελεσματική χρηματοδότησή τους. Επίσης εξετάστηκαν η επίδραση των νέων τεχνολογιών αλλά και ζητήματα που αφορούν το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρεται στην μελέτη, την περίοδο 2008 – 2015 η ελληνική οικονομία απώλεσε το 26,1% του προϊόντος της. Επείγον ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, για τη σταδιακή αναπλήρωση των απωλειών στο εγχώριο προϊόν της, αλλά και προκειμένου να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της,

Μια βασική αιτία για το ότι έως τώρα δεν έχει επιτευχθεί η επιστροφή στην ισχυρή ανάπτυξη του παρελθόντος εντοπίζεται στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του αναπτυξιακού προτύπου πριν το 2008, το οποίο στηρίχθηκε κυρίως στη διεύρυνση της εγχώριας κατανάλωσης, ενώ η καθαρή συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη ήταν αρνητική. Επιπλέον, η αύξηση των καταναλωτικών και των επενδυτικών δαπανών προήλθε κυρίως από τη διόγκωση των δημοσίων δαπανών και ακολούθως του δημοσιονομικού ελλείμματος, καθώς και τη σημαντική διεύρυνση του τραπεζικού δανεισμού του ιδιωτικού τομέα. Η άντληση πόρων σε αυτήν την περίοδο από τη χρηματιστηριακή αγορά ήταν σχετικά περιορισμένη. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία έως το 2007 ήταν μη διατηρήσιμος μακροπρόθεσμα, ενώ η επιστροφή σε αυτό το αναπτυξιακό πρότυπο δεν είναι εφικτή και επιθυμητή.

Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας, όπως προαναφέρθηκε, σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χρειάζεται αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο πρέπει να δομηθεί στους εξής βασικούς στόχους: 1) Περιορισμός της σημασίας της καταναλωτικής δαπάνης για την ανάπτυξη, 2) Ενίσχυση του ρόλου των επιχειρηματικών επενδύσεων, 3) Αύξηση «καθαρής» συμβολής του εξωτερικού τομέα, κυρίως με αύξηση εξαγωγών.

Για την επιδίωξη αυτών των στόχων, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, απαιτείται πρωτίστως η διευκόλυνση των επενδύσεων και της εξαγωγικής δραστηριότητας, τομέων οι οποίοι καινοτομούν και παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, με υψηλή προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία. Η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να παράσχει σε αυτούς τους τομείς τους πόρους που χρειάζονται, είναι περιορισμένη. Για την άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων για τη μετάβαση στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο, εναλλακτικές ως προς τον τραπεζικό δανεισμό μορφές χρηματοδότησης πρέπει να αναπτυχθούν. Η χρηματοδότηση μέσω της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό.

Από τη μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε προκύπτει συσχέτιση της τάσης τους με την περίοδο ταχείας ανάπτυξης της οικονομίας έως το 2007, αλλά και με τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και της εγχώριας κρίσης εξυπηρέτησης χρέους. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, δημοσιονομικής προσαρμογής, διεθνών χρηματιστηριακών κρίσεων κ.λπ., η πλέον πιθανή εξέλιξη στην εγχώρια κεφαλαιαγορά είναι ότι θα συντονιστεί με αυτές τις τάσεις. Από την άλλη πλευρά, εάν η ελληνική οικονομία εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, είναι πιθανό ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα την ακολουθήσει, όπως έγινε π.χ. στην περίοδο του δεύτερου εξαμήνου του 2013 και του αρχικού εξαμήνου του 2014.

Κατόπιν, εξετάζονται οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και οι παράγοντες οι οποίοι θα τις καθορίσουν. Για την ανάκτηση της αναπτυξιακής δυναμικής, χρειάζεται η σταθερή, ισχυρή αύξηση των επενδύσεων. Όμως, αυτή δεν μπορεί να προέλθει από τις ίδιες κατηγορίες σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου με εκείνες στην περίοδο 1995-2007 (κατοικίες, μεταφορικά μέσα). Ακολούθως, πραγματοποιούνται στη μελέτη εκτιμήσεις για τους παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις στα επόμενα έτη, εξετάζοντας παράλληλα τη συσχέτιση των επενδύσεων με τις προτεραιότητες ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου.

Στους κλάδους με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή πιθανότητα πραγματοποίησης επενδύσεων στα προσεχή έτη, αναφέρεται στη μελέτη, συγκαταλέγονται εξωστρεφείς κλάδοι της μεταποίησης, ο τομέας του τουρισμού, το οικοσύστημα δραστηριοτήτων στις μεταφορές και την αποθήκευση και η ενέργεια. Αυτοί οι κλάδοι έχουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης της Ελλάδας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε αυτές και άλλες δραστηριότητες. Το γεγονός ότι διαχρονικά η ελληνική οικονομία βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από ότι οι υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΜμΕ σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Επομένως, οι πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, αλλά και τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα είναι διαθέσιμα για αυτές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τον τρόπο οργάνωσης κ.λπ. των ΜμΕ.

Στη συνέχεια, η μελέτη εξετάζει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η τιτλοποίηση απαιτήσεων, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση ομολογιών, τα εισηγμένα επενδυτικά κεφάλαια, οι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών. Εξ’ αυτών, τα τρία πρώτα είναι αξιοποιήσιμα κυρίως από μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελεί μηχανισμό άντλησης χρηματοδότησης ο οποίος απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά της ΕΝ.Α. που διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή είναι τα κριτήρια εισόδου, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν αρκετές από τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις εγχωρίως, αλλά και μικρότερες.

Κατόπιν της παρουσίασης των διαθέσιμων μέσων χρηματοδότησης, η μελέτη εστιάζει στις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, στην Ελλάδα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων. Εγχωρίως, αυτές πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη και διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας μακροπρόθεσμα, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη σταθερότητα της οικονομίας. Για αυτόν το σκοπό θα χρειαστεί μεταβολή του δημοσιονομικού μίγματος που οδήγησε στην τρέχουσα δημοσιονομική θέση και βασίζεται κυρίως σε αύξηση φόρων, δημιουργώντας υψηλές επιβαρύνσεις και στην επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, είναι αναγκαία η διευθέτηση του υψηλού αποθέματος δημόσιου χρέους, με την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσής του και την οριστικοποίηση του μηχανισμού λήψης μακροπρόθεσμων μέτρων. Εξίσου απαραίτητη με τις προηγούμενες πολιτικές για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, με έμφαση σε όσες αφορούν στις επιχειρήσεις (χαλάρωση ρυθμιστικών περιορισμών, μείωση διοικητικών «βαρών», επέκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δημόσιο κ.ά.).

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτεύουσας σημασίας είναι η σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, κατόπιν της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Αυτόν τον στόχο επιδιώκει η Τραπεζική Ένωση στην Ε.Ε. Η χαλάρωση ή η άρση περιοριστικών κανονισμών στη διασυνοριακή κίνηση και διαχείριση κεφαλαίων, επίσης θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων είναι σχετικά αυστηρό, για λόγους όπως η προστασία των επενδυτών. Σημαντικά επενδυτικά κίνητρα στην Ε.Ε. θεωρούνται τα φορολογικά. Πολιτικές, όπως η καθιέρωση ενός ενιαίου τρόπου φορολόγησης των εταιρειών στην Ε.Ε θεωρείται από ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς φορείς ότι μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην προώθηση των επενδύσεων και την αύξηση της απασχόλησης.

Η μελέτη ολοκληρώνεται εξετάζοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κεφαλαιαγορές διεθνώς, επομένως και στην Ελλάδα, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυρίαρχη μεταρρυθμιστική τάση στην πρόσφατη περίοδο στα ασφαλιστικά συστήματα είναι η μετάβαση προς ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τον πρώτο πυλώνα, ο οποίος βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο, και ενός κεφαλαιοποιητικού σκέλους. Στην Ελλάδα, βασικός πυλώνας του συστήματος συνταξιοδότησης είναι ο πρώτος, στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με αναδιανεμητικό ρόλο. Ο κεφαλαιοποιητικός χαρακτήρας του εγχώριου ασφαλιστικού συστήματος μπορεί να ενισχυθεί και με κίνητρα για την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα (επαγγελματικά ταμεία) και του τρίτου πυλώνα (ατομικά κεφαλαιοποιητικά προγράμματα). Στην ανάπτυξη του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος μπορεί να συμβάλει η προωθούμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, πλέον απαραίτητη εξέλιξη για την αναδιάρθρωση του εγχώριου ασφαλιστικού συστήματος προκειμένου αυτό να ενισχύσει τον αποταμιευτικό του χαρακτήρα, θα αποτελέσει η μεταρρύθμιση του πρώτου του πυλώνα, με την εισαγωγή σε αυτόν ενός κεφαλαιοποιητικού σκέλους.

Continue Reading

INSIGHTS

Η Ισπανία επιδιώκει επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα

Editorial Team

Published

on

Τελευταία, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας από μεγάλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, προσφορές κατατέθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς τόσο για την προώθηση και ανάπτυξη αγωγών και υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου όσο και για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Η Ισπανία συμμετέχει και στα δύο επενδυτικά σχήματα που έδειξαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή  τους  στο  65%  της  Διαχείρισης  Εθνικού  Συστήματος  Φυσικού  Αερίου (ΔΕΣΦΑ) στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός προβλέπεται ότι θα αποφέρει περίπου 500 εκ. ευρώ ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής δεύτερου κύκλου.

Το πρώτο σχήμα αποτελείται από την Ιταλική  Snam Rete Gas S.p.A και από την Enagas Transporte S.A.U, η οποία επίσης είναι διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ισπανία. Η Ισπανική Enagas S.A, επιπλέον, συμμετέχει και σε άλλους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου (Περού και Μεξικό). Η τρίτη εταιρεία που στελεχώνει το σχήμα είναι η βελγική Fluxys S.A.

Το  δεύτερο  σχήμα  αποτελείται  από  την  εταιρεία  Reganosa  (Regasificadora  del Noroestre S.A), η οποία δραστηριοποιείται ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ισπανίας, με έδρα το Mugardos της Ισπανίας. Η εταιρεία διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Mugardos. Η δεύτερη εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στο σχήμα είναι η Ισπανική επενδυτική εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Reganosa Holdco S.L. Η τρίτη είναι η ρουμανική εταιρία S.N.T.G.N Transgaz  S.A  και  η  τέταρτη  συμμετέχουσα  είναι  η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η Ισπανία συμμετέχει επίσης στο επενδυτικό κομμάτι που αφορά τις εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Η ισπανική εταιρεία ενέργειας και πετροχημικών REPSOL σε συνεργασία με τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κατέθεσαν προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα «Ιόνιο».

Continue Reading

INSIGHTS

Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Editorial Team

Published

on

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ με τη συμμετοχή εκπροσωπών της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και εκπροσώπων Ελληνικών και Σερβικών επιχειρηματικών φορέων και στελεχών επιχειρήσεων από τις δύο χώρες. Το Φόρουμ διοργανώθηκε από Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι, τo «Enterprise Greece» και το Ελληνο-Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ υποστηρικτές των διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Φόρουμ ήταν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Enterprise Europe Network, το Ινστιτούτο Mikhailo Pupin, ο Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών της Σερβίας και το Real Estate cluster NEKRETNINE.

Σύντομες παρουσιάσεις για την ελληνική και σερβική επιχειρηματική αγορά και τις δυνατότητες επενδύσεων έκαναν οι :

  • κ. Συμεών Τσομώκος , Πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
  • κ. Νίκος Στάμου, υπεύθυνος επενδύσεων “Enterprise Greece
  • κ. Λάμπης Κουναλάκης, Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι.

Από σερβικής πλευράς παρουσιάσεις έκαναν οι:

  • κ. Zoran Drakulić, Πρόεδρος του σημαντικότερου βιομηχανικού συνδέσμου “Privrednik”,
  • κα Sanja Danković Stepanović, Καθηγήτρια και Εκπρόσωπος της Ομάδας Διαπραγμάτευσης για την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ
  • κ. Toplica Spasojević, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος του Red Star Belgrade και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σέρβων Εργοδοτών.

Κατά το πρώτο μέρος του Φόρουμ υπεγράφη και Μνημόνιο Συνεργασίας του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ι.Μπράχο με τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ.

Το πρώτο μέρος του Φόρουμ , συντόνισε  ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, ενώ το δεύτερο μέρος που έκλεισε με σύντομες παρουσιάσεις για τον Φαρμακευτικό Κλάδο και τον κλάδο του Real Estate από εκπροσώπους εταιρειών με έδρα το Βελιγράδι συντόνισε ο Σύμβουλος ΟΕΥ κ. Μ. Μπελιμπασάκης. Πιο συγκεκριμένα , παρουσιάσεις έκαναν οι :

  • κ. Goran Zivkovic , CBS Real Estate,
  • κα Ana Vukovic, Colliers Real Estate,
  • κα Ana Govedrarica, Roche Φαρμακευτική
  • και Ana Popovic, Genesis Φαρμακευτική.

O Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος κατά την τοποθέτηση του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: “Η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή ως παράγοντας πολιτικής σταθερότητας, γέφυρας με την ΕΕ και προώθησης οικονομικών σχέσεων και συνεργειών. Ειδικά με τη φίλη χώρα Σερβία, οι προοπτικές ανάπτυξης του εμπορίου είναι ιδιαίτερα σημαντικές, πράγμα που αντανακλάται στην πολύ μεγάλη συμμετοχή εταιρειών στο Φόρουμ.”
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κος Σωκράτης Φάμελλος κατά την τοποθέτηση του σημείωσε ότι : «Η συνένωση δυνάμεων μεταξύ δύο χωρών οι οποίες συνδέονται παραδοσιακά με αισθήματα φιλίας, σεβασμού και αλληλεγγύης, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν οι δύο χώρες μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, το εμπόριο, οι κατασκευές, η μεταποίηση και φυσικά το περιβάλλον”.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, με την σειρά του επεσήμανε ότι “Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προωθεί ένα σύνολο πρωτοβουλιών για την επίλυση των εκκρεμών πολιτικών προβλημάτων, την ενίσχυση της προοπτικής ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ και την συνανάπτυξη μέσα από την Ευρωπαϊκή προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη της ελληνοσερβικής οικονομικής συνεργασίας αποτελεί στρατηγικής σημασίας εξέλιξη.”
Ο ΓΓΔΟΣ τόνισε τις προοπτικές ανάπτυξης και τις ευκαιρίες που αυτή δημιουργεί σημειώνοντας επιπροσθέτως τη σημασία της αναβάθμισής των κοινών επενδυτικών σχεδίων και τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ του Υπ. Εξωτερικών σε συντονισμό με τους λοιπούς φορείς εξωστρέφειας.

Πραγματοποιήθηκαν πλέον των 300 διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β), μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών, 100 ελληνικών και 70 σερβικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Φόρουμ, των ακόλουθων οικονομικών κλάδων: Ενέργειας, Τουρισμού και Ακινήτων, Γεωργίας και Τροφίμων, Φαρμάκων και Υλικών-Υπηρεσιών Υγείας, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κατασκευών και δομικών υλικών, Βιομηχανίας, Μεταφορών, Συμβουλευτικής.

Ένα δεύτερο Επιχειρηματικό Φόρουμ, μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας θα οργανωθεί τον Οκτώβριου τρέχοντος έτους στο Βελιγράδι ενώ ένα τρίτο στην Αθήνα το 2019.

Continue Reading

Latest

TECH6 hours ago

Πώς να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του Wi-Fi στο σπίτι σας

Στο σημερινό συνδεδεμένο κόσμο είναι σχεδόν αδιανόητη η καθημερινότητα χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο και για πρακτικούς λόγους τα περισσότερα νοικοκυριά...

BUSINESS TODAY10 hours ago

ΣΕΒΤ: Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη

«Σήμερα που οι εξελίξεις στον κλάδο μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, σεβόμενη...

BUSINESS TODAY11 hours ago

Τριετές σχέδιο για “Πράσινες” επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη η υπουργική απόφαση που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά...

INSIGHTS12 hours ago

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας

Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χρειάζεται αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο πρέπει να δομηθεί...

INSIGHTS14 hours ago

Η Ισπανία επιδιώκει επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα

Τελευταία, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας από μεγάλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, προσφορές κατατέθηκαν σε διεθνείς...

INSIGHTS16 hours ago

Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ με τη συμμετοχή εκπροσωπών της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και εκπροσώπων Ελληνικών και Σερβικών επιχειρηματικών...

BUSINESS TODAY1 day ago

Πολυνίκης για άλλη μια χρονιά στα Tourism Awards 2018 το Porto Carras Grand Resort

Σε μια βραδιά γιορτής του Ελληνικού τουρισμού και μια λαμπρή τελετή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ,...

BUSINESS TODAY1 day ago

5 βραβεία για τη Nelios στα Greek Hospitality Awards

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε για τη Nelios ο εορτασμός των 10 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας, αφού απέσπασε 5 συνολικά...

Presscode Newsletter

Facebook

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE