Connect with us

GREEN ECONOMY

Αξίας 42.6 δισεκατομμυρίων λιρών η βρετανική πράσινη οικονομία

Editorial Team

Published

on

Σημαντικά στοιχεία για το μέγεθος και τις επιδόσεις της οικονομίας των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) της χώρας.

Τα στατιστικά δεδομένα σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν μια δυναμική  αύξηση του 5% μέσα στο 2016 με τον  κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε  42.6 δισ. λίρες. Το ποσοστό της αύξησης είναι ονομαστικά υψηλότερο από το 1.8% της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε το περασμένο έτος σε ολόκληρη την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας των  χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απασχολούσε 208.000 εργαζόμενους με πλήρες ωράριο μέσα στο 2016, δηλαδή παρουσίασε αύξηση ποσοστό 3,3% σε σύγκριση με τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας.

Επιπλέον το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) κατέγραψε δεδομένα  απασχόλησης και οικονομικά στοιχεία από περίπου 14.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 17 τομείς χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι   τα στοιχεία της έρευνας είναι «ενδεικτικά» και ότι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται η πράσινη οικονομία θα είναι δυνατή με την πάροδο του χρόνου και όταν καταγραφούν πιο μακροπρόθεσμες τάσεις.

Η ενεργειακή απόδοση συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο τομέα της πράσινης οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ του κύκλου εργασιών και τα δύο τρίτα των εργαζομένων που ανέρχονταν σε 141.500 άτομα. Αυτό προκύπτει από τους τομείς της  ηλεκτρικής ενέργειας, των  χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και σε μεγάλο βαθμό των πυρηνικών, αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεις.

Επιπλέον ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, με επενδύσεις κεφαλαίων ύψους 5.1 δις λιρών κατά τη διάρκεια του έτους και με αριθμό απασχόλησης που ανήλθε σε 14.000 άτομα.  Το γεγονός αυτός  αντιστάθμισε τη μείωση του ηλιακού τομέα, ο οποίος σημείωσε πτώση του κύκλου εργασιών σε 2 δισ. λίρες. Η μείωση του  οφείλεται εν μέρει στις αλλαγές πολιτικής και στη μείωση της οικονομικής υποστήριξης από την κυβέρνηση.

GREEN ECONOMY

Το σχέδιο της Ε.Ε. για μια πιο «πράσινη» και πιο βιώσιμη οικονομία

Editorial Team

Published

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει τη στρατηγική της για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, απαιτείται επείγουσα δράση για την προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030, που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι μεταξύ των οποίων μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) σχετικά με βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η Επιτροπή εκθέτει σήμερα έναν χάρτη πορείας για την ενίσχυση του ρόλου των χρηματοοικονομικών στην επίτευξη μιας οικονομίας που λειτουργεί εύρυθμα και επιτυγχάνει επίσης τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της.

Το σχέδιο δράσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά εντάσσεται στις προσπάθειες της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) για σύνδεση των χρηματοοικονομικών με τις συγκεκριμένες ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος του πλανήτη και της κοινωνίας μας. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά βήματα για την υλοποίηση της ιστορικής συμφωνίας των Παρισίων και της ατζέντας της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης

Πριν από έναν χρόνο, η Επιτροπή διόρισε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για βιώσιμα χρηματοοικονομικά με σκοπό να καταρτιστεί μια ολοκληρωμένη δέσμη συστάσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Εμπνεόμενη από την τελική έκθεση της ομάδας, η Επιτροπή προτείνει μια ενωσιακή στρατηγική για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η οποία καθορίζει χάρτη πορείας για τις περαιτέρω εργασίες και τις προσεχείς ενέργειες που καλύπτουν όλους τους σχετικούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μεταξύ αυτών:

  • Καθορισμός κοινής γλώσσας για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, δηλαδή ενοποιημένο σύστημα κατάταξης της ΕΕ — ή ταξινομία — με στόχο να οριστεί τι είναι βιώσιμο και να εντοπιστούν οι τομείς όπου οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.
  • Δημιουργία σημάτων της ΕΕ για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με βάση το εν λόγω σύστημα κατάταξης της ΕΕ: αυτό θα επιτρέψει στους επενδυτές να εντοπίζουν εύκολα επενδύσεις που συμμορφώνονται με τα πράσινα κριτήρια ή με τα κριτήρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
  • Αποσαφήνιση του καθήκοντος των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού και των θεσμικών επενδυτών να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα στην επενδυτική διαδικασία και να αυξήσουν τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης.
  • Επιβολή στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις επιχειρήσεις επενδύσεων της υποχρέωσης να συμβουλεύουν τους πελάτες με βάση τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη βιωσιμότητα.
  • Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας: οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν σημαντική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα αναπροσαρμογής των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες (πρόκειται για τον λεγόμενο «πράσινο συντελεστή υποστήριξης») για τις βιώσιμες επενδύσεις, όταν αυτό δικαιολογείται από την άποψη του κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διαφυλάσσεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
  • Ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις εταιρικές εκθέσεις: προτείνουμε να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ώστε να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD).

Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο δεσμεύθηκαν για την επίτευξη του στόχου μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας όταν ενέκριναν τη συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ συμβάλλει ήδη στη βελτίωση χάρη στο πλαίσιο ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030, την Ενεργειακή Ένωση, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την υλοποίηση από την ΕΕ της ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την επίτευξη πιο βιώσιμης ανάπτυξης, όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να διαδραματίσουν έναν ρόλο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες επενδύσεις απαιτεί συνολική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η ΕΕ σε μια πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να ενισχύσει τη διαφάνεια και την μακρόπνοη προοπτική στην οικονομία. Τούτο το σκεπτικό βρίσκεται επίσης στον πυρήνα του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή συνέστησε το 2016 μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Απαρτιζόταν από 20 ανώτερους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και από παρατηρητές από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Η ομάδα δημοσίευσε την τελική της έκθεση τον Ιανουάριο του 2018, όπου παρουσίασε οκτώ δράσεις προτεραιότητας, τις οποίες έκρινε ως τους αναγκαίους θεμέλιους λίθους για κάθε ουσιαστικό μέτρο που αφορά τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Το σημερινό σχέδιο δράσης στηρίζεται στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

Οι απαιτούμενες ενέργειες για ορισμένες από τις βασικές συστάσεις της έκθεσης συζητήθηκαν στην ενδιάμεση έκθεση της ομάδας της 13ης Ιουλίου 2017. Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην έκθεση, έχει ήδη προτείνει να συμπεριληφθούν παράγοντες σχετικοί με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στις εντολές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών. Επιπλέον, η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα καθήκοντα των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού ως προς τη βιωσιμότητα. Η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 22 Μαρτίου 2018 για να συζητηθεί το σχέδιο δράσης.

Continue Reading

GREEN ECONOMY

H BP προβλέπει αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 400% μέχρι το 2040

Editorial Team

Published

on

Ο ενεργειακός κολοσσός BP δημοσίευσε τις ετήσιες προβλέψεις της για την παγκόσμια αγορά ενέργειας προβλέποντας αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 400% μέχρι το 2040και εκτιμώντας ότι η ανανεώσιμη ενέργεια θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

Η ετήσια έκθεση επισημαίνει οτι μέχρι το 2040, αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αυξηθούν κατά 400%, αλλά θα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 14% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας.

Η ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές θα καθοδηγηθεί από την Κίνα, η οποία θα μπορούσε να συνεχίσει να κυριαρχεί στη συγκεκριμένη αγορά ακολουθούμενη από άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ινδίας.

Η BP θεωρεί ότι η συνεχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξηγείται από τις απότομες μειώσεις του κόστους που παρατηρούνται κατά κύριο λόγο από τον άνεμο και την ηλιακή ενέργεια. Καθώς οι επιδοτήσεις καταργούνται σταδιακά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τα μέσα του 2020θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα άλλα καυσίμων.

Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν συμβαδίζει με άλλα σενάρια που δείχνουν ότι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι ήδη ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα η έκθεση αναφέρει ως ανησυχητικό το γεγονός ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% έως το 2040. Αν και αυτό θα επέλθει με αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με τις καταγραφές του παρελθόντος, παραμένει ανεπαρκές για την επίτευξη των στόχων που έθεσε η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Ο Μπομ Ντούντλει διευθύνων σύμβουλος της BP επισήμανε ότι χρειάζεται να απομακρυνθούμε από το παρελθόν για να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 2 μοίρες. Ταυτόχρονα ανάφερε ότι στη BP συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η τιμολόγηση του άνθρακα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο, καθώς παρέχει κίνητρα για όλους που διαδραματίσουν ένα ρόλο – από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν ενέργεια πιο αποτελεσματικά μέχρι τους προμηθευτές που παρέχουν περισσότερες μορφές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Παράλληλα ο Σπένσερ  Ντέιλ επικεφαλής οικονομολόγος της BP δήλωσε ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός συμβάλλει στη δημιουργία του πιο ποικίλου συνδυασμού καυσίμων που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Μέχρι το 2040, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας και τα μη ορυκτά καύσιμα θα αντιπροσωπεύουν το ¼περίπου της παγκόσμιας ενέργειας. Περισσότερο από το 40% της συνολικής αύξησης της ενεργειακής ζήτησης καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης ο Ντέιλ επισήμανε ότι παρατηρείται ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών πηγών, που οφείλεται στην άφθονη προσφορά ενέργειας και τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Continue Reading

GREEN ECONOMY

Η Κίνα επόμενος ηγέτης της πράσινης οικονομίας;

Editorial Team

Published

on

H Kίνα θα μπορέσει να αναδειχθεί σε ηγέτη της πράσινης οικονομίας; Απάντηση στο ερώτημα επιχείρησαν να δώσουν οι εμπειρογνώμονες που έλαβαν μέρος σε εκδήλωση Imperial College του Λονδίνου για να εξετάσουν το αν η Κίνα θα μπορούσε να κυριαρχήσει στην πράσινη αγορά χρηματοδότησης μέσα τα επόμενα χρόνια.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς για να συζητήσουν πώς η περιοχή της Ασίας μπορεί να αποτρέψει επικίνδυνές αλλαγές του κλίματος. Οι Σεϋχέλλες ανακοίνωσαν στο πλαίσιο αυτό μια καινοτόμο συμφωνία χρηματοδότησης διατήρησης της προστασίας μεγάλων περιοχών της θαλάσσιας της άγριας ζωής της χώρας.

Τη νέα στρατηγική της Κίνας για την Πράσινη Χρηματοδότηση περιέγραψε ο καθηγητής Γιάο Γουάνγκ επικεφαλής του Διεθνούς Ινστιτούτου Πράσινων Οικονομικών στο Πεκίνο. Η κυβέρνηση επισήμανε όρισε νέες «πιλοτικές ζώνες» σε πέντε περιφέρειες σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση διαφορετικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επιπλέον, εξήγησε πως οι κινεζικές κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν την υποστήριξή τους σε καθαρές βιομηχανίες. Δήλωσε ότι η χώρα του αναπτύσσει ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο εξετάζει τα πράσινα κεφάλαια, την ασφάλιση και την εμπορία πιστωτικών καρτών.

Ωστόσο ο καθηγητής Γουάγνκ ανάφερε ότι η έλλειψη νομοθεσίας εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την προώθηση των οικολογικών έργων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει επίσης ένα θέμα σχετικά με το ύψος των οικονομικών πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν σε πιθανούς επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από την πράσινη χρηματοοικονομική αγορά της Κίνας».

Παράλληλα μια ανάλυση από τον οίκο αξιολόγησης S & P στην αγορά πράσινων ομολόγων του περασμένου μήνα, έδειξε ότι η Ευρώπη παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στον τομέα αυτό και ότι οι ΗΠΑ προχωρούν. Οι αναδυόμενες αγορές, όπως Κίνα, Ινδία και Μεξικό, αναφέρθηκαν και αυτές καθώς αυξάνουν το μερίδιό τους στην πράσινη αγορά.

Ωστόσο η Κίνα καταγράφει μια σκοτεινή ιστορία σε περιβαλλοντικά ζητήματα από την πολιτική του προέδρου Μάο Τσε Τούνγκ ο οποίος δήλωνε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κατακτήσει τη φύση και να συνεχίσει μέχρι σήμερα δίνοντας προτεραιότητα σε τεράστια έργα υποδομής για να ωθήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Ο καθηγητής Tσάρλς Ντόνοβαν επικεφαλής του Κέντρου Κλιματικών Οικονομικών του Imperial College, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυξανόμενη θέση της Κίνας ως ηγέτιδας χώρας στην διεθνή πράσινη χρηματοπιστωτική αγορά υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις για να ενισχύουν την πράσινη οικονομία.

Continue Reading

Latest

ARTS & LIVING3 weeks ago

Έκθεση ζωγραφικής της Αναστασίας Φλόκα: «Η Πόλη είναι Άνθρωπος»

Συχνά συμβαίνει οι σημαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσες συνεισφορές σε έναν κλάδο όπως η ζωγραφική να έρχονται μέσα από ασυνήθιστες διαδρομές...

INSIGHTS3 weeks ago

Brexit: Πως επηρεάζονται οι εμπορικές συμβάσεις

Παρά το γεγονός ότι η σχέση  του Ηνωμένου Βασιλείου στην  Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης, τα επόμενα χρόνια αδιαμφισβήτητα...

BUSINESS TODAY3 weeks ago

Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος 2018

Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία περισσότερων των 400 ατόμων, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο The...

INSIGHTS3 weeks ago

Η αποδέσμευση των ΗΠΑ από το Σαουδαραβικό πετρέλαιο

Η Σαουδική Αραβία ως ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας αργού πετρελαίου, είχε σημαντική θέση στην κάλυψη της ζήτησης των Ηνωμένων...

GEOSTRATEGY3 weeks ago

Πιέζοντας την Ρωσία: Ποιοι είναι οι θιασώτες ενός πυρηνικού πολέμου

Ο κορυφαίος Αμερικανός καθηγητής Stephen F. Cohen, που αποχώρησε από το Princeton και το NYU, ήταν κατά τη διάρκεια του...

INSIGHTS3 weeks ago

Νέες ευκαιρίες στην τουριστική ανάπτυξη για την Κεντρική Μακεδονία

Στις νέες ευκαιρίες για την Κεντρική Μακεδονία να πετύχει πρωταγωνιστικές επιδόσεις στην τουριστική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, αναφέρθηκε η υπουργός...

BUSINESS TODAY3 weeks ago

Βραβείο «Top Hotel Partner 2017» για το Creta Maris Beach Resort

Το Creta Maris Beach Resort συμμετείχε για μία ακόμη φορά σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως, την ΙΤΒ Berlin 2018 που πραγματοποιήθηκε...

ONE PLANET3 weeks ago

Τα Ηνωμένα Έθνη επενδύουν στη χρήση της φύσης για τη διαχείριση του νερού

Την ανάγκη για χρήση της φύσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αύξησης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής επισήμανε η...

Presscode Newsletter

Facebook

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE