Connect with us

GREEN ECONOMY

Η εποχή της διπλωματίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Adnan Z. Amin

Published

on

Η ενέργεια διαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών και των κοινωνιών μας και βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας -από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι τους G7 και G20. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα υπουργεία εξωτερικών σε όλο τον κόσμο διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής σκέψης σε θέματα ενέργειας και στην καθοδήγηση της διεθνούς ενεργειακής συνεργασίας.

Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας πρόκειται να αυξηθεί κατά 30% έως το 2030, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, αντανακλώντας μια διευρυνόμενη παγκόσμια οικονομία, ταχεία εκβιομηχάνιση, αύξηση του πληθυσμού, αστικοποίηση και βελτιωμένη πρόσβαση στην ενέργεια. Ταυτόχρονα, όλοι εντάσσονται στην κοινή παγκόσμια πρόκληση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτοί οι παράγοντες έχουν καταστήσει την ανάπτυξη βιώσιμων πηγών ενέργειας μια πιεστική παγκόσμια προτεραιότητα.

Όλα συντείνουν για την ανάδειξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν βρεθεί στο κέντρο του παγκόσμιου ενεργειακού τοπίου: η ταχεία τεχνολογική πρόοδος και η μείωση του κόστους σε συνδυασμό με καινοτόμες πολιτικές και μηχανισμούς χρηματοδότησης έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το 2016 ήταν η ισχυρότερη χρονιά ανάπτυξης για τις ΑΠΕ – η τέταρτη στη σειρά, ξεπερνώντας τα 2,000 GW, ενώ οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έφτασαν τα 270 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος σταθερά μειώνεται, με τιμή ρεκόρ 2,42 σεντς / kWh σε ηλιακή φωτοβολταϊκή μονάδα στο Αμπού Ντάμπι, πράγμα που σημαίνει ότι παίρνουμε περισσότερη ενέργεια για κάθε δολάριο που επενδύθηκε.

Αυτές οι ενθαρρυντικές εξελίξεις σημειώθηκαν σε λιγότερο από μια δεκαετία και πολλά ακόμα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού σχετικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον ενεργειακό τομέα, «αρκετά κάτω από τους 2 ° C», αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον πρωτογενή ενεργειακό εφοδιασμό θα πρέπει να αυξηθεί από 15% που είναι σήμερα, στο 65% μέχρι το 2050.

Αυτό θα απαιτούσε πρόσθετες επενδύσεις, ιδίως για τον μετασχηματισμό τομέων τελικής χρήσης όπως οι μεταφορές, τα κτίρια και η βιομηχανία. Αλλά αυτές οι επενδύσεις θα αντισταθμιστούν από τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ενεργειακής μετάβασης. Το παγκόσμιο ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά περίπου 0,8 τοις εκατό το 2050, ισοδύναμο σχεδόν 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ του σήμερα και του 2050. Οι θέσεις εργασίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα φθάσουν τα 26 εκατομμύρια μέχρι το 2050, από 9,8 εκατομμύρια σήμερα. Εν τω μεταξύ, η εκτιμώμενη αξία της βελτίωσης της ανθρώπινης ευημερίας ως συνέπεια της αποφυγής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής θα υπερέβαινε το κόστος της μετάβασης κατά ένα συντελεστή από τέσσερα σε δεκαπέντε.

Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια εποχή που οι διπλωμάτες αναζητούν τρόπους επίτευξης των στόχων της Ατζέντας 2030 που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι καθοριστικές για την υλοποίηση των περισσότερων στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, (Στόχος 7 σχετικά με την προσιτή και καθαρή ενέργεια).

Η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετατρέπει τον ενεργειακό τομέα, αλλά η φύση και η έκταση των επιπτώσεών τους στο γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουν ακόμη πλήρως κατανοηθεί. Οι διπλωμάτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να σκέφτονται δημιουργικά και κριτικά σχετικά με την παγκόσμια μετάβαση στην ενέργεια και πώς θα αποκομίσουν οφέλη για τις χώρες τους.

Πρώτον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες συσχετίζονται στον τομέα της ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι άφθονες σε παγκόσμιο επίπεδο και, εάν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, έχουν την δύναμη να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών τα οποία επί του παρόντος βασίζονται σημαντικά στις εισαγωγές. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένες χώρες που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η Χιλή και το Μαρόκο, παραδοσιακά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας. Το Μαρόκο σκοπεύει πλέον να έχει το 52% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030.

Όμως, όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι οι ίδιες – οι μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια απαιτούν ευέλικτα συστήματα ισχύος ικανά να εξισορροπήσουν την προσφορά και τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αυξανόμενο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας εξοικονομεί από 2,5 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δημιουργώντας νέες ενεργειακές σχέσεις μέσω μιας νέας μορφής αλληλεξάρτησης.

Αυτές οι διασυνδέσεις μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μέσο για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, την ώρα που αναπτύσσονται διάδρομοι καθαρής ενέργειας σε ολόκληρη την Αφρική και την Κεντρική Αμερική. Εάν αυτοί διαχειριστούν σωστά, αυτές οι σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό όμως θα απαιτήσει από τους διπλωμάτες, μαζί με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, να δημιουργήσουν τα πλαίσια συνεργασίας που θα επιτρέψουν την ελεύθερη ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε καλά ρυθμισμένες και διαφανείς αγορές.

Δεύτερον, οι χώρες που παράγουν σήμερα μεγάλα μερίδια ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα νέο ενεργειακό πρότυπο. Μπορούμε ήδη να δούμε αυτό να συμβαίνει. Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, αναζητούν όλο και περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσο οικονομικής διαφοροποίησης και πηγή βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέστησαν από καιρό σαφές ότι τα έσοδα από την παραγωγή πετρελαίου της χώρας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία για το μέλλον και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη διαφοροποίηση της οικονομίας των ΗΑΕ. Το Masdar City, το οποίο ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία και όπου εδρεύει η IRENA, είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον.

Μέσα από την ενεργειακή στρατηγική των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που υιοθετήθηκε πέρυσι, η κυβέρνηση συνέχισε να επιδεικνύει υψηλές φιλοδοξίες, με στόχο να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας στο 44% μέχρι το 2050. Αναγνώρισε επίσης την ικανότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να καταπολεμήσουν τη λειψυδρία, τόσο ως πηγή ενέργειας με χαμηλή ζήτηση νερού όσο και ως τρόπος βιώσιμης τροφοδοσίας εγκαταστάσεων αφαλάτωσης υψηλής έντασης ενέργειας.

Είναι σημαντικό το όραμα των ΗΑΕ όπου εργάστηκαν για να επεκτείνουν την ηγετική θέση της χώρας στο σημερινό ενεργειακό πρότυπο στο επόμενο. Ενώ η ενεργειακή διπλωματία θα μετασχηματιστεί, τα ΗΑΕ δείχνουν πώς να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα του σήμερα για να καταλάβουν αυτά του αύριο. Τρίτον, κάθε ενεργειακό πρότυπο έρχεται με τις δικές του ευκαιρίες και κινδύνους, όπως συμβαίνει στην εποχή των ΑΠΕ. Ενώ οι προκλήσεις όπως οι απειλές στον κυβερνοχώρο δεν είναι νέες για τους διπλωμάτες και ασφαλώς δεν προέρχονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδέχεται να δημιουργήσουν συγκεκριμένους κινδύνους καθώς οι χώρες βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτές. Θα είναι σημαντικό τα υπουργεία εξωτερικών να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας.

Αλλά τελικά, οι ευκαιρίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπερτερούν κατά πολύ των ενδεχόμενων κινδύνων. Το δυναμικό των ΑΠΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενέργεια, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης όπου χρειάζονται περισσότερο, σημαίνει ότι ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον δεν είναι μόνο μια αναγκαιότητα, αλλά μια κοινή πορεία προς την ειρήνη και την ευημερία. Αυτή θα είναι η δουλειά των σημερινών και των μελλοντικών γενεών διπλωματών και εμείς στη Διεθνή Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να καταστήσουμε αυτό το μέλλον πραγματικότητα μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Μετάφραση στα ελληνικά από τη διεθνή έκδοση του Modern Diplomacy

GREEN ECONOMY

Το σχέδιο της Ε.Ε. για μια πιο «πράσινη» και πιο βιώσιμη οικονομία

Editorial Team

Published

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει τη στρατηγική της για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, απαιτείται επείγουσα δράση για την προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030, που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι μεταξύ των οποίων μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) σχετικά με βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η Επιτροπή εκθέτει σήμερα έναν χάρτη πορείας για την ενίσχυση του ρόλου των χρηματοοικονομικών στην επίτευξη μιας οικονομίας που λειτουργεί εύρυθμα και επιτυγχάνει επίσης τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της.

Το σχέδιο δράσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά εντάσσεται στις προσπάθειες της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) για σύνδεση των χρηματοοικονομικών με τις συγκεκριμένες ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος του πλανήτη και της κοινωνίας μας. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά βήματα για την υλοποίηση της ιστορικής συμφωνίας των Παρισίων και της ατζέντας της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης

Πριν από έναν χρόνο, η Επιτροπή διόρισε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για βιώσιμα χρηματοοικονομικά με σκοπό να καταρτιστεί μια ολοκληρωμένη δέσμη συστάσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Εμπνεόμενη από την τελική έκθεση της ομάδας, η Επιτροπή προτείνει μια ενωσιακή στρατηγική για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η οποία καθορίζει χάρτη πορείας για τις περαιτέρω εργασίες και τις προσεχείς ενέργειες που καλύπτουν όλους τους σχετικούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μεταξύ αυτών:

  • Καθορισμός κοινής γλώσσας για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, δηλαδή ενοποιημένο σύστημα κατάταξης της ΕΕ — ή ταξινομία — με στόχο να οριστεί τι είναι βιώσιμο και να εντοπιστούν οι τομείς όπου οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.
  • Δημιουργία σημάτων της ΕΕ για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με βάση το εν λόγω σύστημα κατάταξης της ΕΕ: αυτό θα επιτρέψει στους επενδυτές να εντοπίζουν εύκολα επενδύσεις που συμμορφώνονται με τα πράσινα κριτήρια ή με τα κριτήρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
  • Αποσαφήνιση του καθήκοντος των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού και των θεσμικών επενδυτών να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα στην επενδυτική διαδικασία και να αυξήσουν τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης.
  • Επιβολή στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις επιχειρήσεις επενδύσεων της υποχρέωσης να συμβουλεύουν τους πελάτες με βάση τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη βιωσιμότητα.
  • Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας: οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν σημαντική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα αναπροσαρμογής των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες (πρόκειται για τον λεγόμενο «πράσινο συντελεστή υποστήριξης») για τις βιώσιμες επενδύσεις, όταν αυτό δικαιολογείται από την άποψη του κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διαφυλάσσεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
  • Ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις εταιρικές εκθέσεις: προτείνουμε να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ώστε να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD).

Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο δεσμεύθηκαν για την επίτευξη του στόχου μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας όταν ενέκριναν τη συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ συμβάλλει ήδη στη βελτίωση χάρη στο πλαίσιο ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030, την Ενεργειακή Ένωση, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την υλοποίηση από την ΕΕ της ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την επίτευξη πιο βιώσιμης ανάπτυξης, όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να διαδραματίσουν έναν ρόλο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες επενδύσεις απαιτεί συνολική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η ΕΕ σε μια πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να ενισχύσει τη διαφάνεια και την μακρόπνοη προοπτική στην οικονομία. Τούτο το σκεπτικό βρίσκεται επίσης στον πυρήνα του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή συνέστησε το 2016 μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Απαρτιζόταν από 20 ανώτερους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και από παρατηρητές από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Η ομάδα δημοσίευσε την τελική της έκθεση τον Ιανουάριο του 2018, όπου παρουσίασε οκτώ δράσεις προτεραιότητας, τις οποίες έκρινε ως τους αναγκαίους θεμέλιους λίθους για κάθε ουσιαστικό μέτρο που αφορά τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Το σημερινό σχέδιο δράσης στηρίζεται στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

Οι απαιτούμενες ενέργειες για ορισμένες από τις βασικές συστάσεις της έκθεσης συζητήθηκαν στην ενδιάμεση έκθεση της ομάδας της 13ης Ιουλίου 2017. Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην έκθεση, έχει ήδη προτείνει να συμπεριληφθούν παράγοντες σχετικοί με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στις εντολές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών. Επιπλέον, η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα καθήκοντα των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού ως προς τη βιωσιμότητα. Η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 22 Μαρτίου 2018 για να συζητηθεί το σχέδιο δράσης.

Continue Reading

GREEN ECONOMY

H BP προβλέπει αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 400% μέχρι το 2040

Editorial Team

Published

on

Ο ενεργειακός κολοσσός BP δημοσίευσε τις ετήσιες προβλέψεις της για την παγκόσμια αγορά ενέργειας προβλέποντας αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 400% μέχρι το 2040και εκτιμώντας ότι η ανανεώσιμη ενέργεια θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

Η ετήσια έκθεση επισημαίνει οτι μέχρι το 2040, αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αυξηθούν κατά 400%, αλλά θα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 14% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας.

Η ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές θα καθοδηγηθεί από την Κίνα, η οποία θα μπορούσε να συνεχίσει να κυριαρχεί στη συγκεκριμένη αγορά ακολουθούμενη από άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ινδίας.

Η BP θεωρεί ότι η συνεχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξηγείται από τις απότομες μειώσεις του κόστους που παρατηρούνται κατά κύριο λόγο από τον άνεμο και την ηλιακή ενέργεια. Καθώς οι επιδοτήσεις καταργούνται σταδιακά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τα μέσα του 2020θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα άλλα καυσίμων.

Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν συμβαδίζει με άλλα σενάρια που δείχνουν ότι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι ήδη ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα η έκθεση αναφέρει ως ανησυχητικό το γεγονός ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% έως το 2040. Αν και αυτό θα επέλθει με αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με τις καταγραφές του παρελθόντος, παραμένει ανεπαρκές για την επίτευξη των στόχων που έθεσε η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Ο Μπομ Ντούντλει διευθύνων σύμβουλος της BP επισήμανε ότι χρειάζεται να απομακρυνθούμε από το παρελθόν για να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 2 μοίρες. Ταυτόχρονα ανάφερε ότι στη BP συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η τιμολόγηση του άνθρακα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο, καθώς παρέχει κίνητρα για όλους που διαδραματίσουν ένα ρόλο – από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν ενέργεια πιο αποτελεσματικά μέχρι τους προμηθευτές που παρέχουν περισσότερες μορφές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Παράλληλα ο Σπένσερ  Ντέιλ επικεφαλής οικονομολόγος της BP δήλωσε ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός συμβάλλει στη δημιουργία του πιο ποικίλου συνδυασμού καυσίμων που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Μέχρι το 2040, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας και τα μη ορυκτά καύσιμα θα αντιπροσωπεύουν το ¼περίπου της παγκόσμιας ενέργειας. Περισσότερο από το 40% της συνολικής αύξησης της ενεργειακής ζήτησης καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης ο Ντέιλ επισήμανε ότι παρατηρείται ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών πηγών, που οφείλεται στην άφθονη προσφορά ενέργειας και τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Continue Reading

GREEN ECONOMY

Η Κίνα επόμενος ηγέτης της πράσινης οικονομίας;

Editorial Team

Published

on

H Kίνα θα μπορέσει να αναδειχθεί σε ηγέτη της πράσινης οικονομίας; Απάντηση στο ερώτημα επιχείρησαν να δώσουν οι εμπειρογνώμονες που έλαβαν μέρος σε εκδήλωση Imperial College του Λονδίνου για να εξετάσουν το αν η Κίνα θα μπορούσε να κυριαρχήσει στην πράσινη αγορά χρηματοδότησης μέσα τα επόμενα χρόνια.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς για να συζητήσουν πώς η περιοχή της Ασίας μπορεί να αποτρέψει επικίνδυνές αλλαγές του κλίματος. Οι Σεϋχέλλες ανακοίνωσαν στο πλαίσιο αυτό μια καινοτόμο συμφωνία χρηματοδότησης διατήρησης της προστασίας μεγάλων περιοχών της θαλάσσιας της άγριας ζωής της χώρας.

Τη νέα στρατηγική της Κίνας για την Πράσινη Χρηματοδότηση περιέγραψε ο καθηγητής Γιάο Γουάνγκ επικεφαλής του Διεθνούς Ινστιτούτου Πράσινων Οικονομικών στο Πεκίνο. Η κυβέρνηση επισήμανε όρισε νέες «πιλοτικές ζώνες» σε πέντε περιφέρειες σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση διαφορετικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επιπλέον, εξήγησε πως οι κινεζικές κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν την υποστήριξή τους σε καθαρές βιομηχανίες. Δήλωσε ότι η χώρα του αναπτύσσει ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο εξετάζει τα πράσινα κεφάλαια, την ασφάλιση και την εμπορία πιστωτικών καρτών.

Ωστόσο ο καθηγητής Γουάγνκ ανάφερε ότι η έλλειψη νομοθεσίας εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την προώθηση των οικολογικών έργων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει επίσης ένα θέμα σχετικά με το ύψος των οικονομικών πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν σε πιθανούς επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από την πράσινη χρηματοοικονομική αγορά της Κίνας».

Παράλληλα μια ανάλυση από τον οίκο αξιολόγησης S & P στην αγορά πράσινων ομολόγων του περασμένου μήνα, έδειξε ότι η Ευρώπη παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στον τομέα αυτό και ότι οι ΗΠΑ προχωρούν. Οι αναδυόμενες αγορές, όπως Κίνα, Ινδία και Μεξικό, αναφέρθηκαν και αυτές καθώς αυξάνουν το μερίδιό τους στην πράσινη αγορά.

Ωστόσο η Κίνα καταγράφει μια σκοτεινή ιστορία σε περιβαλλοντικά ζητήματα από την πολιτική του προέδρου Μάο Τσε Τούνγκ ο οποίος δήλωνε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κατακτήσει τη φύση και να συνεχίσει μέχρι σήμερα δίνοντας προτεραιότητα σε τεράστια έργα υποδομής για να ωθήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Ο καθηγητής Tσάρλς Ντόνοβαν επικεφαλής του Κέντρου Κλιματικών Οικονομικών του Imperial College, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυξανόμενη θέση της Κίνας ως ηγέτιδας χώρας στην διεθνή πράσινη χρηματοπιστωτική αγορά υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις για να ενισχύουν την πράσινη οικονομία.

Continue Reading

Latest

TECH9 hours ago

Πώς να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του Wi-Fi στο σπίτι σας

Στο σημερινό συνδεδεμένο κόσμο είναι σχεδόν αδιανόητη η καθημερινότητα χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο και για πρακτικούς λόγους τα περισσότερα νοικοκυριά...

BUSINESS TODAY13 hours ago

ΣΕΒΤ: Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη

«Σήμερα που οι εξελίξεις στον κλάδο μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, σεβόμενη...

BUSINESS TODAY14 hours ago

Τριετές σχέδιο για “Πράσινες” επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη η υπουργική απόφαση που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά...

INSIGHTS15 hours ago

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας

Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χρειάζεται αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο πρέπει να δομηθεί...

INSIGHTS17 hours ago

Η Ισπανία επιδιώκει επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα

Τελευταία, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας από μεγάλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, προσφορές κατατέθηκαν σε διεθνείς...

INSIGHTS19 hours ago

Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ με τη συμμετοχή εκπροσωπών της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και εκπροσώπων Ελληνικών και Σερβικών επιχειρηματικών...

BUSINESS TODAY1 day ago

Πολυνίκης για άλλη μια χρονιά στα Tourism Awards 2018 το Porto Carras Grand Resort

Σε μια βραδιά γιορτής του Ελληνικού τουρισμού και μια λαμπρή τελετή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ,...

BUSINESS TODAY1 day ago

5 βραβεία για τη Nelios στα Greek Hospitality Awards

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε για τη Nelios ο εορτασμός των 10 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας, αφού απέσπασε 5 συνολικά...

Presscode Newsletter

Facebook

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE