Connect with us

BUSINESS TODAY

Το έργο AMBASSADOR παρουσιάζει τις εξελίξεις για τις ενεργειακά αποδοτικές κοινότητες

Editorial Team

Published

on

Το έργο AMBASSADOR θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, μετά από 4 χρόνια έρευνας στον τομέα της ενέργειας για τις «Έξυπνες Κοινότητες (Smart Districts)». Οι 15 συνεργάτες συνέβαλλαν αποφασιστικά στα αποτελέσματα του έργου, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του FP7 χρηματοδοτήθηκε με 6,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος AMBASSADOR ήταν η ανάπτυξη ενεργειακών λύσεων για «Έξυπνες Κοινότητες», τόσο για τα ηλεκτρικά δίκτυα όσο και για τα δίκτυα θέρμανσης. Εκτός από την ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, το πρόγραμμα εστίασε επίσης και στην επιχειρηματική διάσταση, προσπαθώντας να κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδικασίες καθώς και να προβλέψει τις πρώτες επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναμένεται να παρουσιαστούν.

Η γενική ιδέα του AMBASSADOR αφορά στη δυνατότητα που δίνεται σε κάθε οργανισμό της «Έξυπνης Κοινότητας» να καθορίσει και να εφαρμόσει στρατηγικές βελτιστοποίησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών του στόχων. Ανάλογα με το προφίλ του οργανισμού, ο στόχος που τίθεται μπορεί να ποικίλλει, περιλαμβάνοντας τη ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ιδιοκατανάλωση ή ένα συνδυασμό διαφορετικών μεταξύ τους στόχων.

Εκτός από τον επιχειρηματικό στόχο που τίθεται για κάθε οργανισμό, το AMBASSADOR έχει αναπτύξει ένα σύστημα εισαγωγής συντονισμού σε επίπεδο κοινότητας: το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και Πληροφοριών για την Κοινότητα (District Energy Management and Information System). Το DEMIS συντονίζει κάθε παράγοντα της κοινότητας, προκειμένου να εφαρμόσει μια νέα αποστολή για όλη την περιοχή.

Στα πρώιμα στάδια του έργου, το επιχειρηματικό πλάνο καθορίστηκε με την παροχή διαρθρωτικών εισροών (structural inputs) σχετικά με την αρχιτεκτονική και τον έλεγχο του συστήματος. Στην περίπτωση ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, τα κτίρια και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις ανήκουν σε έναν οργανισμό. Συνεπώς, κάποιος μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδομένα σε έναν υπεύθυνο διαχειριστή, ο οποίος θα επιλέξει τη βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το πανεπιστήμιο. Ένα άλλο, ιδιαίτερα απαιτητικό business case, είναι εκείνο των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κι αυτό γιατί το σύστημα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του πολλαπλούς οργανισμούς, χωρίς να γίνεται έντονα παρεμβατικό. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θέτει ισχυρούς περιορισμούς στο DEMIS, καθώς πρέπει να συντονίσει διαφορετικά υποσυστήματα, χωρίς να έχει πληροφορίες για τη φύση των συγκεκριμένων υποσυστημάτων.

Η παρουσίαση της λύσης και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων της πραγματοποιήθηκε μέσω τριών χώρων επίδειξης καθώς και μέσω μια Πλατφόρμας Προσομοίωσης Κοινότητας (District Simulation Platform). Οι περιοχές επίδειξης είναι το BedZED στο Sutton του Ηνωμένου Βασιλείου, το CEA Ines στο Chambéry της Γαλλίας και το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, που βρίσκεται στην Ελλάδα. H λύση αναπτύχθηκε σε δύο από τους χώρους επίδειξης. Τόσο η Πλατφόρμα Προσομοίωσης Κοινότητας όσο και ο χώρος επίδειξης του BedZED χρησιμοποιήθηκαν μέσω προσομοίωσης προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες της λύσης.

Οι λύσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος AMBASSADOR απέδειξαν ότι η ευελιξία είναι το κλειδί στη διαδικασία της ενεργειακής βελτιστοποίησης. Η ευελιξία που ενσωματώνεται στα συστήματα θα αξιοποιείται με προτεραιότητα. Η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ευελιξίας που αξιοποιείται, χωρίς να διαταράσσεται η άνεση των κατοίκων. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, οι μπαταρίες σε συνδυασμό με την κατανόηση της χρήσης αυτοκινήτων, παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας σχετικά με την ενεργειακή βελτιστοποίηση. Τέλος, όταν η ευελιξία που ενσωματώνεται στη διεργασία δεν επαρκεί για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, εισάγεται η χρήση της αποθήκευσης ενέργειας.

Σε όρους επίδρασης, το πρόγραμμα AMBASSADOR επέδειξε:

  • Την ικανότητα μεγιστοποίησης της ιδιοκατανάλωσης των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη συνολική μέγιστη κατανάλωση.
  • Την ικανότητα καθορισμού του βέλτιστου προγράμματος φόρτισης ενός στόλου ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Σε επίπεδο κτιρίου, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας από 10% έως 40%.
  • Σε επίπεδο κοινότητας, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 20% του κόστους λόγω της χρήσης «έξυπνων αλγόριθμων».

Το πρόγραμμα AMBASSADOR έχει επίσης προχωρήσει σε κάποιες προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη των «Έξυπνων Κοινοτήτων» (Smart Districts):

  • Κοστολόγηση της εκπομπής CO2 καθώς και πρόβλεψη για το ενεργειακό ισοζύγιο.
  • Ενίσχυση ιδιοκατανάλωσης –Κοινότητες θετικού ενεργειακού ισοζυγίου.
  • Ενίσχυση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και της χρήσης αποθήκευσης ενέργειας για μεγαλύτερη ευελιξία.
  • Ανάπτυξη του κόνσεπτ των Έξυπνων Δικτύων ως «υπάρχον προϊόν».

Τέλος, για τους βιομηχανικούς συνεργάτες του προγράμματος AMBASSADOR, έχουν ήδη παρουσιαστεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες αξιοποίησης των ευρημάτων του προγράμματος.

 

BUSINESS TODAY

ΣΕΒΤ: Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη

Editorial Team

Published

on

«Σήμερα που οι εξελίξεις στον κλάδο μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, σεβόμενη το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, διατηρώντας την ανταγωνιστική θέση της και καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού που αυξάνεται διαρκώς» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ευάγγελος Καλούσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών (ΣΕΒΤ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, υπογραμμίζει ότι στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της Βιομηχανίας Τροφίμων, αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία βασίζεται στην κοινωνική συνοχή και στον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η Βιομηχανία Τροφίμων με τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της διαμορφώνει και υλοποιεί μια μακροχρόνια περιβαλλοντική στρατηγική για την κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, την πρόληψη της σπατάλης του νερού και των τροφίμων και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο αφενός τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της και αφετέρου την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μέσα από την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ υλοποιεί μια σειρά δράσεων με σημαντικότερες τις ακόλουθες:

– Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας με στόχο την επεξεργασία και αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών & την ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών για τον Κλάδο.

– Συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα LIFE FOODPRINT & PEFMED.
Συγκεκριμένα, το έργο LIFE FOODPRINT, το οποίο ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2018, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός χρήσιμου εργαλείου για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής και μια εθνική στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων.

Continue Reading

BUSINESS TODAY

Τριετές σχέδιο για “Πράσινες” επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

Editorial Team

Published

on

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη η υπουργική απόφαση που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δημοπρασιών για νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την τριετία 2018 – 2020.

Η απόφαση στηρίζεται σε αντίστοιχη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και προβλέπει την διεξαγωγή δημοπρασιών για συνολική ισχύ 2600 μεγαβάτ από αιολικά και φωτοβολταϊκά, που συνεπάγεται επενδύσεις ύψους 2,5-3 δισ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει διαγωνισμούς για 1000 μεγαβάτ το 2018 και το 2019 (από 300 MW για αιολικά, φωτοβολταϊκά και 400 MW κοινή διαδικασία) και 600 MW το 2020. Οι ανώτατες τιμές από τις οποίες θα εκκινούν οι μειοδοτικές δημοπρασίες ως προς την τιμή πώλησης της “πράσινης” ενέργειας είναι 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα αιολικά, 85 ευρώ για φωτοβολταϊκά ισχύος 0,5-1 μεγαβάτ και 80 ευρώ για φωτοβολταϊκά ισχύος 1-20 μεγαβάτ.

Οι λοιπές τεχνολογίες (Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζα/Βιοαέριο/Βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, κλπ) εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, έως ότου υπερβούν συγκεκριμένα επίπεδα ισχύος και δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες ανταγωνισμού.

“Η σημερινή Απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, σε ένα τριετές σχέδιο επενδύσεων άνω των 2,5 δισ. ευρώ σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Με τη νέα ανταγωνιστική διαδικασία ενισχύεται σημαντικά η διαφάνεια και κυρίως δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές, περιορίζοντας το κόστος που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» μείγμα ενέργειας”, τονίζει το ΥΠΕΝ.

Continue Reading

BUSINESS TODAY

Πολυνίκης για άλλη μια χρονιά στα Tourism Awards 2018 το Porto Carras Grand Resort

Editorial Team

Published

on

Σε μια βραδιά γιορτής του Ελληνικού τουρισμού και μια λαμπρή τελετή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, το Porto Carras Grand Resort κατέκτησε τρία συνολικά βραβεία στα Tourism Awards 2018 των οποίων η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου!
Συγκεκριμένα το διεθνούς φήμης συγκρότημα έλαβε ένα χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Golf Resort” και δύο ασημένια στις κατηγορίες “Casino Resort” και “Αθλητικός Τουρισμός”.

Πρόκειται για άλλη μια σημαντική διάκριση που έρχεται να προστεθεί σε πλήθος εγχώριων και διεθνών διακρίσεων που κατακτά κάθε χρόνο το  εμβληματικό resort της Σιθωνίας Χαλκιδικής, το οποίο προσφέρει στον επισκέπτη του μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα, τα highlights της διαμονής στο Porto Carras περιλαμβάνουν πριβέ κολύμβηση σε έναν  από τους 25 ιδιωτικούς κολπίσκους, αμέτρητες επιλογές δραστηριοτήτων όπως καταδύσεις, θαλάσσιο σκι, σέρφινγκ, κανό-καγιάκ, ιστιοπλοΐα, VIP παιχνίδι στα δύο πολυτελή τμήματα του Casino καθώς και μοναδικές γαστρονομικές και οινικές εμπειρίες στο Κτήμα Πόρτο Καρράς.

Επιπλέον η διάκριση με το χρυσό βραβείο “Golf Resort” για μια ακόμη χρονιά επιβραβεύει και καθιστά το Porto Carras Grand Resort ως τον ιδανικό προορισμό γκολφ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με το διεθνών προδιαγραφών 18-οπών γήπεδο γκολφ, το ήπιο μεσογειακό κλίμα όλο το χρόνο και τις πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις.
Με σημαντικά γεγονότα της φετινής σεζόν το 9ο Porto Carras Pro-Am & Open το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις  19 έως τις 22 Απριλίου 2018, δίνεται ώθηση στις διαρκείς προσπάθειες  της ιδιοκτησίας του φημισμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος να τοποθετηθεί η Ελλάδα στο διεθνή χάρτη των μεγάλων τουρνουά γκολφ, οδηγώντας  στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όπως και στην ουσιαστική αύξηση των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα.

Παράλληλα, τα ασημένια βραβεία τόσο στην κατηγορία “Casino Resort” για τα δύο πολυτελή τμήματα Casino του Porto Carras, όσο και στην κατηγορία «Αθλητικός Τουρισμός» για τα αθλητικά events που διοργανώνονται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις του, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη συμβολή του ιστορικού resort στον τουρισμό της χώρας.

Τα τρία φετινά βραβεία στα Tourism Awards έρχονται να προστεθούν σε ένα σύνολο από 15 βραβεία που έχει λάβει το Porto Carras Grand Resort στη σημαντική αυτή ελληνική διοργάνωση που διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2014 αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τουριστικό τομέα.
Παραλαμβάνοντας τα βραβεία, ο Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. κος Αθανάσιος Κλαπαδάκης, δήλωσε: «Ευχαριστούμε την επιτροπή που για μία ακόμα χρονιά τίμησε με βραβεία το συγκρότημα Πόρτο Καρράς, κάτι που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για όλο και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας επ’ ωφελεία και του Ελληνικού Τουρισμού».

Tα Tourism Awards 2018 διοργανώθηκαν από τη Boussias Communications και το περιοδικό Hotel & Restaurant, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο του Τravel, Hospitality & Leisure.

Continue Reading

Latest

TECH9 hours ago

Πώς να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του Wi-Fi στο σπίτι σας

Στο σημερινό συνδεδεμένο κόσμο είναι σχεδόν αδιανόητη η καθημερινότητα χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο και για πρακτικούς λόγους τα περισσότερα νοικοκυριά...

BUSINESS TODAY13 hours ago

ΣΕΒΤ: Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη

«Σήμερα που οι εξελίξεις στον κλάδο μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, σεβόμενη...

BUSINESS TODAY14 hours ago

Τριετές σχέδιο για “Πράσινες” επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη η υπουργική απόφαση που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά...

INSIGHTS15 hours ago

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας

Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χρειάζεται αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο πρέπει να δομηθεί...

INSIGHTS17 hours ago

Η Ισπανία επιδιώκει επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα

Τελευταία, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας από μεγάλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, προσφορές κατατέθηκαν σε διεθνείς...

INSIGHTS19 hours ago

Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ με τη συμμετοχή εκπροσωπών της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και εκπροσώπων Ελληνικών και Σερβικών επιχειρηματικών...

BUSINESS TODAY1 day ago

Πολυνίκης για άλλη μια χρονιά στα Tourism Awards 2018 το Porto Carras Grand Resort

Σε μια βραδιά γιορτής του Ελληνικού τουρισμού και μια λαμπρή τελετή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ,...

BUSINESS TODAY1 day ago

5 βραβεία για τη Nelios στα Greek Hospitality Awards

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε για τη Nelios ο εορτασμός των 10 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας, αφού απέσπασε 5 συνολικά...

Presscode Newsletter

Facebook

Trending

Copyright © 2018 PRESSCODE